Text a preklad: You Move

You Move

We had something,
but that was yesterday
Temptations knocking at my door
You talk to me about the life we could’ve had
But we don’t have that life no more

But I like the way you move
Yeah, I like the way you move for me tonight
I like the way you move
I like the way you move for me tonight
Alright now

If you give me something you and I can play
Let me ring your bell
I don’t need you
I don’t need your ball and chain
There’s no water in that well

But I like the way you move
I like the way you move for me tonight
I like the way you move
I like the way you move for me tonight
Alright yeah

All night
Alright now
All night

Imagination is all it takes
You came knocking at my door
You talk to me about the life we should’ve had
You know, you could have given more

But I like the way you move
I like the way you move for me tonight
I like the way you move
I like the way you move for me tonight
Alright now

All night

Presúvaš

Mali sme spolu voľačo
Ale to bolo včera
pokušenia mi klopú na dvere
Hovoríš mi o živote, ktorý sme mohli mať
Ale ten život už nežijeme

Ale páči sa mi, ako sa hýbeš
áno, páči sa mi, ako sa pre mňa dnes večer hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš dnes večer hýbeš
Tak dobre

Ak mi dáš niečo, čo môžeme ty a ja hrať
nechaj ma zvoniť na tvoj zvon
Nepotrebujem ťa
Nepotrebujem tvoju guľu na reťazi
V takej studni vody niet

Ale páči sa mi, ako sa hýbeš
áno, páči sa mi, ako sa pre mňa dnes večer hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš dnes večer hýbeš
Tak dobre

Celú noc
Tak dobre
Celú noc

Predstavivosť je všetko, čo k tou treba
Prišla si mi klopať na dvere
Rozprávaš o živote, ktorý by sme mali žiť
vieš, mohla si dávať viac

Ale páči sa mi, ako sa hýbeš
áno, páči sa mi, ako sa pre mňa dnes večer hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš
Páči sa mi, ako sa hýbeš dnes večer hýbeš
Tak dobre

Celú noc

Autor: Martin Gore, Dave Gahan
Spev: Dave Gahan

Scum
Cover Me