Text a preklad: Cracks Are Showing

Cracks Are Showing

Trhliny sa ukazujú
Silently dreaming
Wishing, then praying
Quietly leaving

Winter is here
Ice is melting
Slipping away
No longer breathing
Taxi drivers seething

Colder today
Fragile is the night
The comforting call
Truth is awakening
Loud and clear
Winds it all

Trhliny sa ukazujú

Prejavujú sa trhliny
Potichu snívať
Želanie, potom modlitba
Ticho odchádza

Zima je tu
Ľad sa topí
Vykĺznutie
Už nedýcha
Vŕzganie taxikárov

Dnes je chladnejšie
Noc je krehká
Upokojujúci hovor
Pravda sa prebúdza
Nahlas a zreteľne
Vetry to všetko

Autor: Kurt Uenala & Dave Gahan
Spev: Dave Gahan

Brutalism (Take 2)
Longing