Text a preklad: G.O.D.

G.O.D.

I know you can hear me
I feel misses today
I feel your struggle
Could be too late

I try to reach you
I still play your games
I need you to answer
Answer today
Answer…

B.O.H.

Viem, že ma počuješ
Dnes cítim, že mi chýba
Cítim tvoj boj
Môže byť príliš neskoro

Snažím sa ťa dostať
Stále hrám tvoje hry
Potrebujem, aby si odpovedal
Odpovedz ešte dnes
Odpovedz…

Autor: Kurt Uenala & Dave Gahan
Spev: Dave Gahan

Get Out
I Think Not