Text a preklad: Longing

Longing

There’s a longing
Longing to be close to you
A longing to be near
Here I am so far from you
And full of fear
Now there’s a longing
A longing to be with you
To be there beside you
You’re not here

Túžba

Existuje túžba
Túžba byť blízko teba
Túžba byť v blízkosti
Som tu a tak ďaleko od teba
A plný strachu
Teraz je tu túžba
Túžba byť s tebou
Byť pri tebe
Nie si tu

Autor: Kurt Uenala & Dave Gahan
Spev: Dave Gahan

Cracks Are Showing
Get Out