Text a preklad: Howler’s End

Howler’s End

Inštrumentálna skladba

Vrešťanov koniec

Autor: Martin Gore

Vervet
Brutalism (Take 2)