Text a preklad: Wrong

Wrong

I was born with the wrong sign
In the wrong house
With the wrong ascendancy
I took the wrong road
That led to
The wrong tendencies
I was in the wrong place
At the wrong time
For the wrong reason
And the wrong rhyme
On the wrong day
Of the wrong week
Used the wrong method
With the wrong technique
Wrong
Wrong

There’s something wrong with me chemically
Something wrong with me inherently
The wrong mix
In the wrong genes
I reached the wrong ends
By the wrong means
It was the wrong plan
In the wrong hands
The wrong theory
For the wrong man
The wrong eyes
On the wrong prize
The wrong questions
With the wrong replies
Wrong
Wrong

I was marching to the wrong drum
With the wrong scum
Pissing out the wrong energy
Using all the wrong lines
And the wrong signs
With the wrong intensity
I was on the wrong page
Of the wrong book
With the wrong rendition
Of the wrong look
With the wrong moon
Every wrong night
With the wrong tune playing
Till it sounded right, yeah

Wrong
Wrong

Too long

Nesprávny

Narodil som sa s nesprávnym znamením
V nesprávnom dome
S nesprávnym ascendentom
Vybral som sa nesprávnou cestou
Ktorá viedla k
Nesprávnym sklonom
Bol som na nesprávnom mieste
V nesprávnom čase
Pre nesprávny dôvod
V nesprávny deň
Nesprávneho týždňa
Použil som nesprávnu metódu
S nesprávnou technikou
Nesprávny
Nesprávny


Niečo so mnou nie je v poriadku, chemicky
Niečo nesprávne so mnou v samotnej podstate
Nesprávna kombinácia
V nesprávnych génoch
Dosiahol som nesprávne závery
Nesprávnymi spôsobmi
Bol to nesprávny plán
V nesprávnych rukách
Nesprávna teória
Pre nesprávneho človeka
Nesprávny pohľad
Na nesprávnu hodnotu
Nesprávne otázky
S nesprávnymi odpoveďami
Nesprávny
Nesprávny

Pochodoval som na nesprávne bubnovanie
S nesprávnou zberbou
Tryskajúc nesprávnu energiu
Používajúc všetky zlé smery
A nesprávne znamenia
S nespravnou intenzitou
Bol som na nespravnej strane
Nesprávnej knihy
S nesprávnym prevedením
Nesprávneho vzhľadu
S nesprávnym mesiacom
Každú nesprávnu noc
S nesprávnou melódiou hranou
Kým neznela správne, hej

Nesprávny
Nesprávny

Pridlho

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[947] Wrong [936] Wrong Echo Awards 2009
Hole To Feed
Peace