Text a preklad: Perfect

Perfect

On another world by another star
At another place and time
In another state of consciousness
In another state of mind

Everything was almost perfect
Everything fell into place
The jury reached a different verdict
Before the judge dismissed the case

In a parallel universe
That’s happening right now
Things between us must be worse
But it’s hard to see just how

And everything could have been perfect
Everything in the right place
Then I wouldn’t have to play the suspect
Accused, abandoned and disgraced

I didn’t shoot, I didn’t pull the trigger
It wasn’t me I’m just a plain and simple singer
I heard the sound, I turned my head around
To watch our love shot down

In another lonely universe
We’re laying side by side
And no one’s hurt and no one’s cursed
And no one needs to hide

And everything is almost perfect
Everything is almost right
There are never any conflicts
There are never any fights

Dokonalé

Na inom svete, pri inej hviezde
Na inom mieste a čase
V inom stave vedomia
V inom stave mysle

Všetko bolo takmer dokonalé
Všetko do seba zapadlo
Porota vyriekla iný verdikt
Predtým než sudca zamietol prípad

V paralelnom vesmíre
To čo sa odohráva práve teraz
Veci medzi nami musia byť horšie
Ale je ťažké vidieť práve do akej miery

A všetko mohlo byť dokonalé
Všetko na správnom mieste
Potom by som nemusel hrať podozrivého
Obvineného, opusteného a potupeného

Ja som nestrieľal, ja som kohútik nepotiahol
To som nebol ja, som iba prostý a jednoduchý spevák
Začul som ten zvuk, otočil som hlavou
Aby som sledoval zostrelenie našej lásky

V inom osamelom vesmíre
Ležíme bok po boku
A nik nie je zranený, nik nie je prekliaty
A nik sa nepotrebuje ukrývať

A všetko je takmer dokonalé
Všetko je takmer správne
Nikdy tam nie sú žiadne konflikty
Nikdy tam nie sú žiadne boje

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Jezebel
Little Soul