Text a preklad: Never Turn Your Back On Mother Earth

Never Turn Your Back On Mother Earth

When she is on
Her best behaviour
don’t be tempted
by her favours
never turn your back on Mother Earth

Towns are hurled from A to Z
by hands that looked so smooth to me
never turn your back on Mother Earth

Grasp at straws that don’t want grasping
gaze at clouds that come down crashing
never turn your back on Mother Earth

Three days and two nights
away from my friends
amen to anything that brings a quick return
to my friends
to my friends

Never turn your back on Mother Earth

I’ll admit I was unfaithful
but from now on I’ll be more faithful
never turn your back on Mother
never turn your back on Mother
never turn your back on Mother Earth

Nikdy neotáčaj chrbát k Matke Zemi

Keď si dáva záležať,
aby sa správala čo najlepšie
nenechávaj sa jej priazňou
priviesť do pokušenia
nikdy sa neotáčaj za chrbát k Matke Zem

Mestá sú spustošené od A po Z
rukami, čo mi pripadali tak nežné
nikdy sa neotáčaj za chrbát k Matke Zem

Chytáš sa stebla, čo o chytenie nestojí
hľadíš na oblohu, čo sa rúti dole
nikdy sa neotáčaj za chrbát k Matke Zem

Tri dni a dve noci
ďaleko od mojich priateľov
ámen so všetkým, čo prináša rýchly návrat
k mojim priateľom
k mojim priateľom

Nikdy sa neotáčaj za chrbát k Matke Zem

Uznávam, že som bol neverný
ale od teraz sa to zmení
nikdy sa neotáčaj za chrbát k Matke
nikdy sa neotáčaj za chrbát k Matke
nikdy sa neotáčaj za chrbát k Matke Zem

Autor:

Ron Mael / Sparks


Spev:

Martin Gore

Gone
Smile In The Crowd