Text a preklad: My Favourite Stranger

My Favourite Stranger

Some perfect stranger
Sneaks on tiptoes
Steals my shadow
And goes where I go

My favourite stranger
Stands in my mirror
Puts words in my mouth
All broke and bitter

Some perfect stranger
My imitation
Drops my name in
My conversations

Some perfect stranger
Speaks when I speak
Walks in my footsteps
And talks in my sleep

My favourite stranger
Stands where I stand
Leaves crime in my wake
And blood on my hands

Môj obľúbený cudzinec

Akýsi dokonalý cudzinec
sa prikradne na špičkách
Ukradne mi tieň
a ide tam, kam idem ja

Môj obľúbený cudzinec
stojí v mojom zrkadle
Vkladá mi do úst
všetky zlomené a trpké slová

Akýsi dokonalý cudzinec
moja imitácia
Vysloví moje meno
v mojich rozhovoroch

Akýsi dokonalý cudzinec
rozpráva, keď rozprávam ja
Kráča v mojich stopách
a hovorí v mojom sne

Môj obľúbený cudzinec
stojí tam, kde ja
Zanecháva za sebou zločin
a krv na mojich rukách

Autor: Martin Gore, Richard Butler
Spev: Dave Gahan
Poznámky:

©2022 EMI Blackwood Music Inc. (BMI) on behalf of Grabbing Hands Music Ltd. and EMI Music Publishing Ltd. (PRS) / Universal - Songs of PolyGram Int., Inc. (BMI). All Rights Reserved.

Don’t Say You Love Me
Soul With Me