Text a preklad: I Feel You

I Feel You

I feel you
your sun it shines
I feel you
within my mind
you take me there
you take me where
the kingdom comes
you take me to
and lead me through Babylon

This is the morning of our love
it’s just the dawning of our love

I feel you your heart it sings
I feel you
the joy it brings
where heaven waits
those golden gates
and back again
you take me to
and lead me through oblivion

This is the morning of our love it’s just the
dawning of our love

I feel you
your precious soul
and I am whole
I feel you
your rising sun
my kingdom comes

I feel you
each move you make
I feel you
each breath you take
where angels sing
and spread their wings
my love’s on high
you take me home
to glory’s throne
by and by

This is the mornig of our love
it’s just the dawning of our love

Cítim ťa

Cítim ťa,
tvoje slnko to vyžaruje
cítim ťa,
v mojom vedomí
vezmeš ma až tam
kde Tvoje
kráľovstvo začína
privedieš ma k nemu
cez Babylon

Toto je ráno našej lásky
toto je svitanie našej lásky

Cítim ťa, tvoje srdce spieva
cítim ťa,
moja radosť prichádza tam,
kde nebesá zlaté brány
riadia
vrátime sa a znova
ma prevedieš
cez zábudlivosť

toto je ráno našej lásky
toto je svitanie našej lásky

Cítim,
tvoju drahocennú dušu,
som tebou naplnený
cítim,
tvoje vzkriesenie
moje kráľovstvo prichádza

Cítim,
tvoj každý krok
cítim,
tvoj neustály dych
kde anjeli spievajú
s roztvorenými krídlami
moja láska vzlieta
vezmeš ma domov
na trón slávy
bok po boku

Toto je ráno našej lásky
toto je svitanie našej lásky

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[518] I Feel You
Rush
Mercy In You