Text a preklad: I Feel You

I Feel You

I feel you
your sun it shines
I feel you
within my mind
you take me there
you take me where
the kingdom comes
you take me to
and lead me through Babylon

This is the morning of our love
it’s just the dawning of our love

I feel you your heart it sings
I feel you
the joy it brings
where heaven waits
those golden gates
and back again
you take me to
and lead me through oblivion

This is the morning of our love it’s just the
dawning of our love

I feel you
your precious soul
and I am whole
I feel you
your rising sun
my kingdom comes

I feel you
each move you make
I feel you
each breath you take
where angels sing
and spread their wings
my love’s on high
you take me home
to glory’s throne
by and by

This is the mornig of our love
it’s just the dawning of our love

Cítim ťa

Cítim ťa
tvoje slnko svieti
Cítim ťa
vo svojej mysli
vezmeš ma tam
vezmeš ma tam kde
kráľovstvo prichádza
berieš ma tam
a vedieš ma cez Babylon

Toto je ráno našej lásky
je to len úsvit našej lásky

Cítim ťa tvoje srdce spieva
Cítim ťa
prináša mi to radosť
nebesá čakajú
na zlaté brány
a znovu
ma berieš
a vedieš cez zabudnutie

Toto je ráno našej lásky je to len
úsvit našej lásky

Cítim ťa
tvoju drahocennú dušu
a ja som plný
Cítim ťa
tvoje vychádzajúce slnko
moje kráľovstvo prichádza

Cítim ťa
každý tvoj pohyb
Cítim ťa
každý tvoj nádych
kde anjeli spievajú
a rozprestierajú svoje krídla
moja láska vo výšinách
berieš ma domov
na trón slávy
a tak ďalej

Toto je ráno našej lásky
je to len úsvit našej lásky

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[518] I Feel You
Pimpf
Walking In My Shoes