Text a preklad: Halo

Halo

You wear guilt
Like shackles on your feet
Like a halo in reverse
I can feel
The discomfort in your seat
And in your head it’s worse

There’s a pain
A famine in your heart
An aching to be free

Can’t you see ?
All love’s luxuries
Are here for you and me

And when our worlds
and they fall aparts
When the walls come tumbling in
Though we may deserve it
It will be worth it

Bring your chains
Your lips of tragedy
And fall into my arms

And when our worlds
they fall apart
When the walls come tumbling in
Though we may deserve it
It will be worth it

Sláva

Tvoje nečisté svedomie
sú ako okovy na nohách
ako odobratá sláva
pociťujem
nepokoj tvojej prítomnosti
v hlave máš chaos

Bolesť,
tvoje vyhladované srdce
túži po slobode

Čo nevidíš ?
všetok ten prepych lásky
je tu pre teba a pre mňa

A keď sa naše svety
rozídu
ako padajúce steny
zaslúžili by sme si
stálo by to za to

Ukáž svoje putá
tvoje nešťastné pery
a padni do mojej náruče

A keď sa naše svety
rozídu
ako padajúce steny
zaslúžili by sme si
stálo by to za to

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[416] Halo
The Things You Said
I Want You Now