Text a preklad: Freestate

Freestate

I can hear your soul crying
listen to your spirit sighing
I can feel your desperation
emotional deprivation

Let yourself go
Let yourself go
Let your feelings show

Picking up the conversations
deep in your imagination
tune in to the lonely voices
talking of their only choices

Let yourself go
Let yourself go
Let your spirit grow

Step out of your cage and onto
the stage
it’s time to start playing your part
freedom awaits
open the gates

Open your mind
freedom’s a state

I can taste the tears falling
the bitterness that’s inside you
calling
yearning for a liberation
emotional emancipation

Let yourself go
Let yourself go
Let your senses overflow

Step out of your cage and onto
the stage
it’s time to start playing your part
freedom awaits
open the gates
open your mind
freedom’s a state

Bez záväzkov

Počujem tvoju dušu nariekať
načúvam ston tvojho ducha
cítim tvoj zúfalý nárek
citového vyprahnutia

Uvoľni sa
Uvoľni sa
a ukáž svoje city

V hĺbke vlastných predstáv
hľadáš správne slová
osamelé hlasy ťa samé krotia
našli si ťa, ich voľba

Uvoľni sa
Uvoľni sa
dovoľ tvojmu duchu dospieť

Vysloboď sa z väzenia
na svetlo sveta
je čas začať hrať tvoju rolu
sloboda čaká
otvára brány

Rozhliadni sa,
bez záväzkov

Vychutnávam prúd tvojich sĺz
a trpkosť tvojho vnútra, ktoré
volá
dychtí po nezávislosti
citového oslobodenia

Uvoľni sa
uvoľni sa
nechaj úlet tvojim citom

Vysloboď sa z väzenia
na svetlo sveta
je čas začať hrať tvoju hru
sloboda čaká
otvára brány
rozhliadni sa,
bez záväzkov

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

It’s No Good
Home