Text a preklad: Freestate

Freestate

I can hear your soul crying
listen to your spirit sighing
I can feel your desperation
emotional deprivation

Let yourself go
Let yourself go
Let your feelings show

Picking up the conversations
deep in your imagination
tune in to the lonely voices
talking of their only choices

Let yourself go
Let yourself go
Let your spirit grow

Step out of your cage and onto
the stage
it’s time to start playing your part
freedom awaits
open the gates

Open your mind
freedom’s a state

I can taste the tears falling
the bitterness that’s inside you
calling
yearning for a liberation
emotional emancipation

Let yourself go
Let yourself go
Let your senses overflow

Step out of your cage and onto
the stage
it’s time to start playing your part
freedom awaits
open the gates
open your mind
freedom’s a state

Voľný stav

Počujem tvoju dušu plakať
počúvam vzdych tvojho ducha
Cítim tvoje zúfalstvo
citovú vyčerpanosť

Uvoľni sa
Uvoľni sa
Ukáž svoje pocity

Preberanie rozhovorov
hlboko vo svojej fantázii
naladiť sa na osamelé hlasy
hovoriace o svojich jediných možnostiach

Uvoľni sa
Uvoľni sa
Nechaj svojho ducha rásť

Vyjdi zo svojej klietky a vstúp
na javisko
Je na čase začať hrať svoju rolu
sloboda čaká
otvára brány

Otvor svoju myseľ
sloboda je stav

Cítim ako padajú slzy
horkosť ktorá je v tebe
volá
túži po oslobodení
citovej slobody

Uvoľni sa
Uvoľni sa
Nechaj svoje zmysly pretekať

Vyjdi zo svojej klietky a vstúp
na javisko
Je na čase začať hrať svoju rolu
sloboda čaká
otvára brány
otvor svoju myseľ
sloboda je stav

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Jazz Thieves
The Bottom Line