Text a preklad: World Full Of Nothing

World Full Of Nothing

Close
naked
skin to skin
tears are falling
tears of joy
her first boy
his first girl
makes a chance
in a world full of nothing
though it’s not love
it means something

She’s lonely
and he says
it’s for her only
that he lusts
she doesn’t trust him
nothing is true
but he will do
in a world full of nothing
though it’s not love
it means something

It’s easy to slip away
and believe it all
though it’s not love
it means something

Svet plný prázdnoty

Uzavretý
nahý
koža na koži
padajú im slzy
slzy radosti
jej prvý chlapec
jeho prvé dievča
dáva tomu šancu
vo svete plnom prázdnoty
hoci to nie je láska
niečo to predsa znamená

Je osamelá
a on hovorí
že je to len pre ňu
že po nej túži
ona mu nedôveruje
nič nie je pravda
ale on to urobí
vo svete plnom prázdnoty
hoci to nie je láska
niečo to predsa znamená

Je ľahké vykĺznuť
a uveriť tomu všetkému
hoci to nie je láska
niečo to predsa znamená

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Here Is The House
Dressed In Black