Text a preklad: World Full Of Nothing

World Full Of Nothing

Close
naked
skin to skin
tears are falling
tears of joy
her first boy
his first girl
makes a chance
in a world full of nothing
though it’s not love
it means something

She’s lonely
and he says
it’s for her only
that he lusts
she doesn’t trust him
nothing is true
but he will do
in a world full of nothing
though it’s not love
it means something

It’s easy to slip away
and believe it all
though it’s not love
it means something

Svet úplnej ničoty

Utiahnutý,
nahý
do špiku kosti
padajú
slzy radosti
jej prvý chlapec,
jeho prvé dievča
zrodila sa šanca
vo svete úplnej ničoty
hoci to nie je láska
niečo to predsa znamená

Je osamelá
a on vraví,
je to len ona,
po ktorej dychtí
nechce ho
nič nie je pravdivé,
ale on dúfa,
vo svete úplnej ničoty
hoci to nie je láska
niečo to predsa len znamená

Je ľahké újsť
uveriť tomu
hoci to nie je láska
niečo to predsa len znamená

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Sometimes
New Dress