Text a preklad: Where’s the Revolution?

Where’s the Revolution?

You’ve been kept down
You’ve been pushed ‚round
You’ve been lied to
You’ve been fed truths
Who’s making your decisions
You or your religion
Your government, your countries
You patriotic junkies

Where’s the revolution
Come on people
You’re letting me down
Where’s the revolution
Come on people
You’re letting me down

You’ve been pissed on
For too long
Your rights abused
Your views refused
They manipulate and threaten
With terror as a weapon
Scare you till you’re stupefied
Wear you down until you’re on their side

Where’s the revolution
Come on people
You’re letting me down
Where’s the revolution
Come on people
You’re letting me down

The train is coming
The train is coming
The train is coming
The train is coming

So get on board
Get on board
Get on board
Get on board

The engine’s humming
The engine’s humming
The engine’s humming
The engine’s humming

So get on board
Get on board
Get on board
Get on board

Where’s the revolution
Come on people
You’re letting me down
Where’s the revolution
Come on people
You’re letting me down

Kde je tá revolúcia?

Držali vás na uzde,
motali dokolečka.
Klamali vás
a kŕmili pravdami
Kto za vás rozhoduje?
Vy, alebo vaše náboženstvo?
Vláda, či krajina?
Vy vlasteneckí feťáci

Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia
Sklamali ste ma.
Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia
Sklamali ste ma

Kopali do vás
už pekne dlho
Pošliapali vaše práva,
nepočúvali vaše názory
Manipulujú a zastrašujú
hrôzou sťa by zbraňou
Desia vás až osprostiete
Unavia vás, až kým nebudete na ich strane

Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia.
Sklamali ste ma.
Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia.
Sklamali ste ma.

Vlak už prichádza
Vlak už prichádza
Vlak už prichádza
Vlak už prichádza

Tak nastúpte
Nastúpte
Nastúpte
Nastúpte

Motory revú
Motory revú
Motory revú
Motory revú

Tak nastúpte
Nastúpte
Nastúpte
Nastúpte

Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia
Sklamali ste ma
Kde je tá revolúcia?
No tak ľudia
Sklamali ste ma

Autor: Martin Gore
Spev: Dave Gahan

Going Backwards
The Worst Crime