Text a preklad: When The Body Speaks

When The Body Speaks

To the soul’s desires
the body listens
what the flesh requires
keeps the heart imprisoned

What the spirit seeks
the mind will follow
when the body speaks
all else is hollow

I’m just an angel
driving blindly
through this world

I’m just a slave here
at the mercy of a girl

Oh I need your tenderness
Oh I need your touch
Oh I dream of one caress
Oh I pray too much

To the soul’s desires
the body listens
what the flesh requires
keeps the heart imprisoned

What the spirit seeks
the mind will follow
when the body speaks
all else is hollow

You keep me waiting
for the promise that is mine

Please, stop debating
please, stop wasting your time

Oh I need your tenderness
Oh I need your touch
Oh dream of one caress
Oh I pray too much

Keď telo hovorí

K túžbam duše
telo načúva
čo telo vyžaduje
srdce drží v zajatí

Čo duch hľadá
myseľ bude nasledovať
keď telo hovorí
všetko ostatné je zbytočné

Som len anjel
ktorý jazdí naslepo
cez tento svet

Som tu len otrok
vydaný na milosť dievčaťu

Ach potrebujem tvoju nehu
Ach potrebujem tvoj dotyk
Ach snívam o jednom pohladení
Ach príliš sa modlím

K túžbam duše
telo načúva
čo telo vyžaduje
srdce drží v zajatí

Čo duch hľadá
myseľ bude nasledovať
keď telo hovorí
všetko ostatné je zbytočné

Nechávaš ma čakať
na sľub ktorý je môj

Prosím, prestaň diskutovať
prosím, prestaň plytvať svojím časom

Ach potrebujem tvoju nehu
Ach potrebujem tvoj dotyk
Ach snívam o jednom pohladení
Ach príliš sa modlím

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

The Sweetest Condition
The Dead Of Night