Text a preklad: Tora! Tora! Tora!

Tora! Tora! Tora!

They were raining from the sky
exploding in my heart
is this the love is disguise
or just a form of modern art

From the skies you can almost hear
their cry
Tora! Tora! Tora!
in the town they were going down
Tora! Tora! Tora!

I had a nightmare only yesterday
you played a skeleton
you took my love then died
that day
I played an American

From the skies you can almost hear them cry
Tora! Tora! Tora!
In the town they were going down
Tora! Tora! Tora!

I played an American
I played an American

Tora! Tora! Tora!

Pršali z oblohy
priamo do môjho srdca
je tá náklonnosť prestrojená
alebo len jej nová podoba

Z oblohy sotva počuješ ich
nárek
Tora! Tora! Tora!
zbombardovali mesto
Tora! Tora! Tora!

Včera som mal nočnú moru
bola si kostlivcom
vzala si moju lásku,
vzápätí aj umrela
Hral som sa na Američana

Z oblohy sotva počuješ ich nárek
Tora! Tora! Tora!
zbombardovali mesto
Tora! Tora! Tora!

Hral som sa na Američana
Hral som sa na Američana

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan


Poznámky:

Tora! Tora! Tora! - Útočný pokrik japonských bojovníkov

What’s Your Name?
Photographic