Text a preklad: Tora! Tora! Tora!

Tora! Tora! Tora!

They were raining from the sky
exploding in my heart
is this the love is disguise
or just a form of modern art

From the skies you can almost hear
their cry
Tora! Tora! Tora!
in the town they were going down
Tora! Tora! Tora!

I had a nightmare only yesterday
you played a skeleton
you took my love then died
that day
I played an American

From the skies you can almost hear them cry
Tora! Tora! Tora!
In the town they were going down
Tora! Tora! Tora!

I played an American
I played an American

Tora! Tora! Tora!

Pršali z neba
explodovali v mojom srdci
je to láska v prestrojení
alebo len forma moderného umenia

Z neba takmer počuť
ich plač
Tora! Tora! Tora!
v meste išli dolu
Tora! Tora! Tora!

Len včera som mal nočnú moru
hral si kostlivca
vzal si moju lásku a potom si zomrel
v ten deň
Hral som Američana

Z neba takmer počuť ich plač
Tora! Tora! Tora!
V meste išli dolu
Tora! Tora! Tora!

Hral som Američana
Hral som Američana

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan


Poznámky:

Tora! Tora! Tora! - Útočný pokrik japonských bojovníkov

Photographic
Any Second Now