Text a preklad: Told You So

Told You So

And do those feet in modern times
walk upon the flowers and
walk upon their brothers while their
heads are busy lying low
trying to keep to cover, oh

Something went wrong along the way
everybody’s waiting for judgment day
so they can go ” told you so”
they can go ” told you so”

Bring me my gun of itching desire
bring me my bullets and I will fire
sights set higher than the tall
church spire

Something went wrong along the way
everybody’s waiting for judgment day
so they can go ” told you so”
they can go ” told you so”

Standing in line, the blind lead the
blind
waiting and waiting for an overdue
sign
brothers and sisters playing Chinese
whispers
if things aren’t suited then they’ll
get diluted

Here’s one more dead with a hole
in his head
he shouldn’t have said all the things
he said
many tears were shed for the blood
he bled

Something went wrong along the way
everybody’s waiting for judgment day
so they can go ” told you so”
they can go ” told you so”

Hovoril som vám to

A či tie nohy v modernej dobe
kráčajú po kvetoch a
kráčajú po svojich bratoch zatiaľ čo ich
hlavy sú zaneprázdnené ležaním dolu
a snažia sa držať v úkryte, ach

Niečo sa na ceste pokazilo
všetci čakajú na súdny deň
aby mohli povedať: “Hovoril som vám to”.
môžu povedať “hovoril som vám to”.

Prineste mi moju pištoľ svrbivej túžby
Prineste mi moje náboje a ja vystrelím
mieridlá nastavené vyššie ako je výška
kostolnej veže

Niečo sa na ceste pokazilo
všetci čakajú na súdny deň
aby mohli povedať: “Hovoril som vám to”.
môžu povedať: “Hovoril som vám to”.

Stojí v rade, slepý vedie
slepého
čakajú a čakajú na oneskorené
znamenie
bratia a sestry sa hrajú na čínsky
šepot
ak sa veci nehodia potom sa
rozriedia

Tu je ešte jeden mŕtvy s dierou
v hlave
nemal hovoriť všetky tie veci
čo povedal
veľa sĺz bolo preliatych pre krv
ktorú vychrlil

Niečo sa na ceste pokazilo
všetci čakajú na súdny deň
aby mohli povedať: “Hovoril som vám to”.
môžu povedať: “Hovoril som vám to”.

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

The Landsacape Is Changing
And Then…