Text a preklad: Told You So

Told You So

And do those feet in modern times
walk upon the flowers and
walk upon their brothers while their
heads are busy lying low
trying to keep to cover, oh

Something went wrong along the way
everybody’s waiting for judgment day
so they can go ” told you so”
they can go ” told you so”

Bring me my gun of itching desire
bring me my bullets and I will fire
sights set higher than the tall
church spire

Something went wrong along the way
everybody’s waiting for judgment day
so they can go ” told you so”
they can go ” told you so”

Standing in line, the blind lead the
blind
waiting and waiting for an overdue
sign
brothers and sisters playing Chinese
whispers
if things aren’t suited then they’ll
get diluted

Here’s one more dead with a hole
in his head
he shouldn’t have said all the things
he said
many tears were shed for the blood
he bled

Something went wrong along the way
everybody’s waiting for judgment day
so they can go ” told you so”
they can go ” told you so”

Súhlasil som

Pošľapali nohy prítomnosti
kvetiny hrobov,
v ktorých naši bratia
vlastné hlavy uložili
za obetu nás

Niečo na tom bolo zlé
každý čaká na deň spásy
tak išli ” súhlasili s tebou”
išli aby ” súhlasili s tebou”

Prines mi zbraň nepokojnej túžby
a náboj nech vystrelím
mierim vyššie než končí
vrchol kostola

Niečo na tom bolo zlé
každý čaká na deň spásy
tak išli ” súhlasili s tebou”
išli aby ” súhlasili s tebou”

Stojím v rade, slepý vedie
slepého
čakám, čakám na
oneskorené znamenie
bratia a sestry sa hrajú
čínsku hru šepotu
lenže ak sa veci nezhodnú
aspoň sa rozriedia

Ďaľšia mŕtvola s
dierou v hlave
nemohol povedať všetko čo
povedať chcel
potok sĺz pretiekol za krv, ktorú
vychŕlil

Niečo na tom bolo zlé
každý čaká na deň spásy
tak išli ” súhlasili s tebou”
išli aby ” súhlasili s tebou”

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

The Landsacape Is Changing
And Then…