Text a preklad: The Bottom Line

The Bottom Line

Like a cat dragged in from the rain
who goes straight back out and do
it all over again
I’ll be back for more

Something that is out of our hands
something we will never understand
it’s a hidden law
the apple falls
destiny calls
I follow you

Like a pawn on the eternal board
who’s never quite sure what
he’s moved
I walk blindy on

And heaven is in front of me
your heaven beckons me
enticingly
when I arrive it’s gone
the river flows
the wise man knows
I follow you

I’m yearning I’m burning
I feel love’s wheels turning

Like a moth on love’s bright light

I will get burned each and every
night
I’m dying to
the sun will shine
the bottom line
I follow you

I’m yearning I’m burning
I feel love’s wheels turning

Like a moth on love’s bright light

I will get burned each and every
night
I’m dying to (o)
the sun will shine
the bottom line
I follow you
the sun will shine
the bottom line
I follow you

Spodná trať

Ten, kto neustále dostáva strach
ako mačka ukrývajúca sa
spred dažďa
ja, sa ešte vrátim

Niečo, čo je mimo našich síl
niečo, čo nikdy nepochopíme
je to skrytý zákon
jablko padá
osud volá
nasledujem ťa

Ako figúrka v nekonečnej rade,
ktorá si nie je istá
svojim ťahom
slepo ťa nasledujem

Nebo je predo mnou
lenže to tvoje, príťažlivo
sa lúči
keď som došiel, odišlo
rieka tečie
mudrc vie,
že ťa nasledujem

Túžim, planiem
cítim príchod lásky

Ako mora, čo je zaľúbená
do denného svetla,
ja ale vzplaniem po každú
noc
umieram
slnko svieti
na spodnú trať
nasledujem ťa

Túžim, planiem
cítim príchod lásky

Ako mora, čo je zaľúbená
do denného svetla,
ja ale vzplaniem po každú
noc
umieram
slnko svieti
na spodnú trať
nasledujem ťa
slnko svieti
na spodnú trať
nasledujem ťa

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Junior Painkiller
Barrel Of A Gun