Text a preklad: Stories Of Old

Stories Of Old

Take a look at unselected cases
you’ll find love has been wrecked
by both sides compromising
amounting to a disastrous effect

You hear stories of old
of princes bold
with riches untold
happy souls
casting it all aside
to take some bride
to have the girl of their dreams
at their side
but not me
I couldn’t do that
not me
I’m not like that

I couldn’t sacrifice
anything at all
to love

I really like you
I’m attracted to you

The way you move
the things you do
I’ll probably burn in hell
for saying this
but I’m really in heaven
whenever we kiss
but Oh no!
you won’t change me
you can try
for an eternity

I wouldn’t sacrifice
anything at all
to love

Now I’ve got things to do
you have too
and I’ve got to be me
you’ ve got to be you
so take my hand
and feel these lips
and let’s savor a kiss
like we’d savor a sip
of vintage wine
one more time
let’s surrender
to this love divine

But we won’t sacrifice
anything at all
to love

Staré príbehy

Pozri sa na niektoré prípady
zistíš že láska bola zničená
obojstranným kompromisom
čo malo katastrofálny účinok

Počuješ staré príbehy
o odvážnych princoch
s nevýslovným bohatstvom
šťastné duše
ktoré všetko zahodili
aby si vzali nejakú nevestu
aby mali dievča svojich snov
po svojom boku
ale nie ja
Nemôžem to urobiť
nie ja
Nie som taký

Nemohol by som obetovať
vôbec nič
pre lásku

Mám ťa naozaj rád
Priťahuješ ma

Spôsob akým sa pohybuješ
vecami ktoré robíš
Pravdepodobne zhorím v pekle
za to čo som povedal
ale v skutočnosti som v nebi
vždy keď sa bozkávame
ale Ach nie!
nezmeníš ma
môžeš to skúsiť
na celú večnosť

Neobetoval by som
vôbec nič
pre lásku

Teraz mám niečo robiť
ty tiež
a ja musím byť sám sebou
ty musíš byť sama sebou
tak ma chyť za ruku
a cíť tieto pery
a vychutnajme si bozk
ako si vychutnávame dúšok
archívneho vína
ešte raz
sa odovzdajme
tejto božskej láske

Ale neobetujme
vôbec nič
pre lásku

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

If You Want
Blasphemous Rumours