Text a preklad: Stories Of Old

Stories Of Old

Take a look at unselected cases
you’ll find love has been wrecked
by both sides compromising
amounting to a disastrous effect

You hear stories of old
of princes bold
with riches untold
happy souls
casting it all aside
to take some bride
to have the girl of their dreams
at their side
but not me
I couldn’t do that
not me
I’m not like that

I couldn’t sacrifice
anything at all
to love

I really like you
I’m attracted to you

The way you move
the things you do
I’ll probably burn in hell
for saying this
but I’m really in heaven
whenever we kiss
but Oh no!
you won’t change me
you can try
for an eternity

I wouldn’t sacrifice
anything at all
to love

Now I’ve got things to do
you have too
and I’ve got to be me
you’ ve got to be you
so take my hand
and feel these lips
and let’s savor a kiss
like we’d savor a sip
of vintage wine
one more time
let’s surrender
to this love divine

But we won’t sacrifice
anything at all
to love

Príbeh minulosti

Pozri sa na opovrhnuté prípady
prídeš na to, láska pominula
z oboch strán dohadovania,
vyúsťuje do katastrofálneho následku

To počuješ príbeh minulosti
odvážnych princov
s nesmiernym bohatstvom
šťastné duše
odvrhli bohatstvo bokom,
len aby získali ženu,
dievča ich snov,
ktoré by bolo s nimi
no ja nie
ja to nemôžem robiť
ja nie
nie som ako oni

Nemohol som obetovať
láske
vonkoncom nič

Vážne ťa ľúbim
získala si si ma

svojim výstupom,
ako pôsobíš
pravdepodobne zhorím v pekle,
keď som to vyslovil
lenže ja som v nebi
kedykoľvek sa pobozkáme
Lenže ó nie!
ty ma nezmeníš
darmo sa o to pokúšaš
do nekonečna

Nemal by som obetovať
láske
vonkoncom nič

Mám čo robiť
ty tiež
musím byť sám sebou
ty takisto
uchop moju ruku
pocíť tieto pery
vychutnajme bozk
ako dúšok
zrelého vína
ešte raz
oddajme sa
božskej láske

Lenže nič neobetujeme
láske,
vonkoncom nič

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Blasphemous Rumours
A Question Of Time