Text a preklad: Photographic

Photographic

A white house, a white room
the program of today
lights on, switch on
your eyes are far away

The map represents you
and the tapes is your voice
follow all along you
till you recognize the choice

I take pictures
Photographic pictures

bright light, dark room
bright light, dark room

I said I’d write a letter
but I never got the time
and looking to the day
I mesmerize the light

The years I spend just thinking
of a moment we both knew
a second passed like
an empty room
it seems it can’t be true

I take pictures
photographic pictures

Bright light, dark room
bright light, dark room

Fotografický

Biely dom, biela izba
program dneška
svetlá sú zapnuté
tvoje oči sú ďaleko

Mapa ťa znázorňuje
a páska je tvoj hlas
ktorý ťa bude nasledovať
kým nespoznáš svoju voľbu

Robím fotky
Fotografické fotky

jasné svetlo, tmavá miestnosť
jasné svetlo, tmavá miestnosť

Povedal som že napíšem list
ale nikdy som nemal čas
a pozerám sa na deň
Hypnotizujem jas

Roky som trávil len myšlienkami
na chvíľu, o ktorej sme obaja vedeli
sekunda uplynula ako
prázdna miestnosť
zdá sa že to nemôže byť pravda

Robím fotky
Fotografické fotky

Jasné svetlo, tmavá miestnosť
jasné svetlo, tmavá miestnosť

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

[533] Photographic Live 85
What’s Your Name?
Tora! Tora! Tora!