Text a preklad: Photographic

Photographic

A white house, a white room
the program of today
lights on, switch on
your eyes are far away

The map represents you
and the tapes is your voice
follow all along you
till you recognize the choice

I take pictures
Photographic pictures

bright light, dark room
bright light, dark room

I said I’d write a letter
but I never got the time
and looking to the day
I mesmerize the light

The years I spend just thinking
of a moment we both knew
a second passed like
an empty room
it seems it can’t be true

I take pictures
photographic pictures

Bright light, dark room
bright light, dark room

Fotografický

Biely dom, biela izba,
je dnešný program
zapni, rozosvieť
tvoje oči sú neprítomné

Graf ťa znázorňuje
na páske je tvoja podoba
zachytáva ťa to,
kým nespozoruješ svoju podobu

Fotím,
fotky

Svetlo, tmavá komora
svetlo, tmavá komora

Povedal som, že by som napísal list
nikdy som nemal čas,
hľadím do dňa,
kedy zhypnotizujem jas

Roky som premárnil myslením
o chvíľach, o ktorých vieš
okamihy plynuli ako
prázdna izba
zdá sa ,že to nie je pravda

Fotím,
fotky

Svetlo, tmavá komora
svetlo, tmavá komora

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

[533] Photographic Live 85
Tora! Tora! Tora!
Big Muff