Text a preklad: One Caress

One Caress

Well, I’m down on my
knees again
and I pray to the only one
who has the strength
to bear the pain
to forgive all the things that
I’ve done

Oh girl,
lead me into your darkness
when this world is trying it’s
hardest
to leave me unimpressed
just one caress
from you and I’m blessed

When you think you’ve tried
every road
every avenue
take one more look
at what you found old
and in it you’ll find
something new

I’m shying from the light
I always loved the night
and now you offer me eternal
darkness

I have to believe that sin
can make a better man
it’s the mood that I’m in
that’s left us back where
we began

Jedno pohladenie

Dobre, som znova
na kolenách
a modlím sa k Jedinému
ktorý má silu
znášať bolesť
aby odpustil všetky veci ktoré
som urobil

Ach dievča,
veď ma do svojej temnoty
keď je tento svet skúšaný je
najťažšie
aby ma nezaujal
len jedno pohladenie
od teba a som požehnaný

Keď si myslíš že si skúsila
každú cestu
každú uličku
pozri sa ešte raz
na to čo si našla staré
a nájdeš v tom
niečo nové

Stránim sa svetla
Vždy som miloval noc
a teraz mi ponúkaš večnú
temnotu

Musím veriť že hriech
môže urobiť lepšieho človeka
je to nálada v ktorej som
ktorá nás vrátila tam kde
sme začali

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

[519] One Caress
Rush
Higher Love