Text a preklad: One Caress

One Caress

Well, I’m down on my
knees again
and I pray to the only one
who has the strength
to bear the pain
to forgive all the things that
I’ve done

Oh girl,
lead me into your darkness
when this world is trying it’s
hardest
to leave me unimpressed
just one caress
from you and I’m blessed

When you think you’ve tried
every road
every avenue
take one more look
at what you found old
and in it you’ll find
something new

I’m shying from the light
I always loved the night
and now you offer me eternal
darkness

I have to believe that sin
can make a better man
it’s the mood that I’m in
that’s left us back where
we began

Jediný dotyk

Opäť som na zemi
a kľačím
K všemohúcej sa modlím,
ktorá má silu,
zniesť bolesť
k odpusteniu všetkého
čo som spáchal

Dievča,
zaveď ma do tvojej temnoty
veď tento svet
kruto skúša
zanechať ma v prázdnote
iba tvoj jediný dotyk
ma spasí od zavrhnutia

Ak si myslíš, že si zdolala
každú necestu,
každú uličku
pozri sa lepšie,
v tvojom zašlom objave,
sa ukrýva niečo nové

Zdráham sa dňa
noc som stále zbožňoval
a dnes mi prinášaš
posolstvo večnej temnoty

Pevne verím, tento hriech
ma urobí lepším človekom
je to spôsob, ktorý mi sedí
zanecháva nás tam,
kde sme začali

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

[519] One Caress
Mercy In You
Get Right With Me