Text a preklad: Loverman

Loverman

There’ s a devil waiting outside your door
there’ s a devil waiting outside your door
it is bucking and braying and
pawing at the floor
and he’ s howling with pain and
crawling up the walls
there’ s a devil waiting outside your door
he’ s weak with evil and broken by the world
he’ s shouting your name and
he’ s asking for more
give him more, give him more
there’ s a devil waiting outside your door

Loverman!
since the world began
forever, Amen
till end of time
take off that dress
I’m coming down
I’m your loverman
cause I am what I am
what I am what I am

L is for LOVE , baby
O is for ONLY you that I do
V is for loving VIRTUALLY all that you’ re
E is for loving almost EVERYTHING that you do
R is for RAPE me
M is for MURDER me
A is for ANSWERING all of my prayers
N is for KNOWING your loverman’s going
be the answer to all yours

Loverman!
till the bitter end
while empires burn down
forever and ever and ever and ever
Amen
I’m your loverman
so, help me, baby
so help me
cause I am what I am
what I am what I am
I’ll be your loverman!

There’ s a devil crawling
along your floor
there’ s a devil crawling
along your floor
with a trembling heart,
he’ s coming through your door
with his straining sex
in his jumping paw
there’ s a devil crawling
along your floor
and he’ s old and he’ s stupid and
he’ s hungry and he’ s sore
and he’ s lame and he’ s blind
and he’ s dirty and he’ s poor
give him more
there’ s a devil crawling
along your floor

Loverman!
here I stand Forever Amen
cause I am what I am what I am
what I am
forgive me, baby
my hands are tied
and I got no choice, NO,
I got no choice at all

I’ll say it again

L is for LOVE, baby
O is for O yes I do
V is for VIRTUE, so I ain’t gonna hurt you
E is for EVEN if you want me to
R is for RENDER unto me, baby
M is for that which is MINE
A is for ANY old, how, darling
N is for ANY old time

I’ll be your loverman!
I got a masterplan
to take off your dress and
be your man
seize the throne
seize the mantle
seize the crown
cause I am what I am
what I am what I am
I’m your loverman!

There’ s a devil lying by your side
you might think he’ s asleep
but look at his eyes
he wants you, baby, to be his bride
there’ s a devil lying by your side

Loverman!
Loverman!

Milenec

Za tvojimi dverami striehne démon
za tvojimi dverami striehne démon
derie sa a vreští, škriabe
do podlahy
zjape od bolesti, obtiera sa
o stenu
za tvojimi dverami striehne démon
je zdrvený svetom, oslabený zlom
vykrikuje tvoje meno
žiada si viac, viac…
tak mu to daj
za tvojimi dverami striehne démon

Milenec!
od počiatku sveta,
až po večný koniec
som tvoj až do konca života
vyzleč si tie šaty
som tu, pri tebe
som tvojim milencom
pretože som to, čím som,
som to, čím som…

M znamená ako MILOVAŤ
I si IBA ty, čo chcem
L ako LIPNEM na všetkom, čo v tebe je
O je O zbožňovaní všetkého čo robíš
V znamená VYUŽI ma
N je NA môj večný koniec
Í sú IBA odpovede na moje prosby
K je KRÁSNE spoznať, tvojou odpoveďou
budem ja

Milenec!
až do neúprosného konca
pokým tento svet žije
navždy a navždy do úplného konca

Som tvojím milencom
tak pomôž mi,
pomôž mi
pretože som to, čím som
som to, čím som…
budem tvojim milencom!

Ten démon sa plazí
po tvojej dlážke
ten démon sa plazí
po tvojej dlážke
s chvejúcim sa srdcom,
s roztúženou náručou
s jeho dychtivou mužnosťou
prichádza ku dverám
ten démon sa plazí
po tvojej dlážke
je starý, hlúpy,
chlípny a plný bolesti
je chromý, slepý
špinavý a úbohý
tak daj mu viac
ten bastard sa plazí
po tvojej dlážke

Milenec!
tu stojím až po večný koniec
pretože som to, čím som
som to, čím som
odpusť mi, drahá,
moje ruky sú zviazané
nemám na výber, NIE
nemám na výber

Zopakujem to znova

M znamená MILOVAŤ
I je IBA tá maličkosť, čo robím pre teba
L akože posadnute LIPNEM na tebe, ale neublížim ti
O je O tom ak, chceš to isté
V znamená VRAZ sa do mňa
N je to, NA čom mi záleží
Í sú IBA nepodstatné roky
K je aKÝKOĽVEK zašlý čas

Budem tvojim milencom!
Mám skvelý nápad,
ako ťa vyzliecť a
byť tvojim pánom
zmocním sa trónu,
plášťa
zmocním sa koruny
pretože som to, čím som
som to, čím som
som tvojim milencom!

Po tvojom boku leží démon
myslíš si, že spí
ale zahľaď sa do jeho očí
dievča, chce ťa, ako vyvolenú
ten bastard leží vedľa teba

Milenec!
Milenec!

Autor:

Nick Cave


Spev:

Martin Gore

I Cast A Lonesome Shadow
Gone