Text a preklad: Love, In Itself

Love, In Itself

All of these insurmountable tasks
that lay before me
all of the firsts and the definite
lasts that lay in store for me

There was a time
when all on my mind was love
now,I find that most of the time
love’s not enough in itself

Consequently, I’ve a tendency
to be unhappy
you see the thoughts in my head
all the words that were said
all the blues and the reds get
to me

There was a time
when all on my mind was love
now I find that most of time
love’s not enough in itself

All of these absurdities
that lay before us
all of the doubts and the certainties
that lay in store for us

There was a time
when all on my mind was love
(love, love, love)
now, I find that most of the time
love’s not enough in itself

Láska samotná

Všetky neriešiteľné
problémy od najmenších po
najväčšie predo mou ležia
v mojom repertoári

Boli časy,
keď láska mi zaslepila myseľ
teraz mi svitlo, že čím ďalej
mi samotná láska nestačí

Mávam stavy
nešťastím nažívať
vidíš chrobáka v hlave,
slová boli povedané
smútkom, zlosťou ma
dostali

Boli časy,
keď láska mi zaslepila myseľ
teraz mi svitlo, že čím ďalej
mi samotná láska nestačí

Všetky nezmysly,
pravdepodobnosť a pochybnosti
zoči - voči nám
ležia v našom repertoári

Boli časy,
keď láska mi zaslepila myseľ

Teraz mi svitlo, že čím ďalej
mi samotná láska nestačí

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[410] Love In Itself
Nothing To Fear
More Than A Party