Text a preklad: Love, In Itself

Love, In Itself

All of these insurmountable tasks
that lay before me
all of the firsts and the definite
lasts that lay in store for me

There was a time
when all on my mind was love
now,I find that most of the time
love’s not enough in itself

Consequently, I’ve a tendency
to be unhappy
you see the thoughts in my head
all the words that were said
all the blues and the reds get
to me

There was a time
when all on my mind was love
now I find that most of time
love’s not enough in itself

All of these absurdities
that lay before us
all of the doubts and the certainties
that lay in store for us

There was a time
when all on my mind was love
(love, love, love)
now, I find that most of the time
love’s not enough in itself

Láska, sama o sebe

Všetky tieto neprekonateľné úlohy
ktoré ležia predo mnou
všetky prvé a definitívne
posledné ktoré ma čakajú

Bolo obdobie
keď všetky moje myšlienky patrili láske
teraz zisťujem že väčšinou
láska sama o sebe nestačí

V dôsledku toho mám tendenciu
byť nešťastný
vidíš myšlienky v mojej hlave
všetky slová ktoré boli povedané
všetci modrí a červení prichádzajú
ku mne

Bolo obdobie
keď všetky moje myšlienky patrili láske
teraz zisťujem že väčšinou
láska sama o sebe nestačí

Všetky tieto absurdity
ktoré ležia pred nami
všetky pochybnosti a istoty
ktoré nás čakajú

Bolo obdobie
keď všetky moje myšlienky patrili láske
(láska, láska, láska)
teraz zisťujem že väčšinou
láska sama o sebe nestačí

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[410] Love In Itself
Nothing To Fear
More Than A Party