Text a preklad: In Your Room

In Your Room

In your room
where time stands still
or moves at your will
will you let the morning
come soon
or will you leave me lying here
in your favourite darkness
your favourite half - light
your favourite consciousness
your favourite slave

In your room
where souls disappear
only you exist here
will you lead me to your
armchair
or leave me lying here
your favourite innocence
your favourite prize
your favourite smile
your favourite slave

I’m hanging on your words
living on your breath
feeling with your skin
will I always be here

In your room
your burning eyes
cause flames to arise
will you let the fire die
soon
or will I always be here
your favourite passion
your favourite game
your favourite mirror
your favourite slave

I’m hanging on your words
living on your breath
feeling with your skin
will I always be here

V tvojej izbe

V tvojej izbe
kde sa čas zastavil
alebo sa posúva podľa tvojej vôle
necháš už prísť ráno
príde čoskoro
alebo ma tu necháš ležať
v tvojej obľúbenej temnote
tvojom obľúbenom pološere
tvojom obľúbenom vedomí
tvoj obľúbený otrok

V tvojej izbe
kde duše miznú
tu existuješ len ty
posadíš ma do svojho
kresla
alebo ma tu necháš ležať
tvoja obľúbená nevinnosť
tvoja obľúbená cena
tvoj obľúbený úsmev
tvoj obľúbený otrok

visím na tvojich slovách
žijem tvojim dychom
cítim tvoju kožu
budem tu navždy

V tvojej izbe
tvoje planúce oči
vznecujú plamene
necháš už oheň vyhasnúť
čoskoro
alebo tu budem navždy
tvoja obľúbená vášeň
tvoja obľúbená hra
tvoje obľúbené zrkadlo
tvoj obľúbený otrok

visím na tvojich slovách
žijem tvojim dychom
cítim tvoju kožu
budem tu navždy

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[522] In Your Room
Judas
Get Right With Me