Text a preklad: Ghosts Again

Ghosts Again

Wasted feelings
Broken meanings
Time is fleeting
See what it brings

Helloes, goodbyes
A thousand midnights
Lost in sleepless lullabies

Heaven’s dreaming
Thoughtless thoughts, my friends
We know we’ll be ghosts again

Sunday’s shining
Silver linings
Weightless hours
All my flowers

A place to hide
The tears that you cried
Everybody says goodbye

Faith is sleeping
Lovers, in the end
Whisper we’ll be ghosts again

Heaven’s dreaming
Thoughtless thoughts, my friends
We know we’ll be ghosts again

Faith is sleeping
Lovers, in the end
Whisper we’ll be ghosts again

Opäť duchmi

Premárnené pocity
Prekrútené významy
Čas je pominuteľný
Uvidíme, čo prinesie

Vítania, lúčenia,
Tisíce polnocí
Stratené v bezsenných uspávankách

Nebeské sny
Bezmyšlienkovité myšlienky, priatelia moji
Vieme to všetci, že budeme opäť duchmi

Nedeľné odlesky
Strieborných lemov
Hodiny bez tiaže
Všetky moje kvety

Miesto, kde skryjete slzy
Ktoré ste preplakali
Každý sa raz rozlúči

Viera spí
A milenci nakoniec zašepkajú
Že budeme opäť duchmi

Nebeské sny
Bezmyšlienkovité myšlienky, priatelia moji
Vieme to všetci, že budeme opäť duchmi

Viera spí
A milenci nakoniec zašepkajú
Že budeme opäť duchmi

Autor: Martin Gore, Richard Butler
Spev: Dave Gahan
Poznámky:

©2022 EMI Blackwood Music Inc. (BMI) on behalf of Grabbing Hands Music Ltd. and EMI Music Publishing Ltd. (PRS) / Universal - Songs of PolyGram Int., Inc. (BMI). All Rights Reserved.

Úvodný singlel z albumu Memento Mori vydaný 9.2.2023.

Wagging Tongue
Don’t Say You Love Me