Text a preklad: Endless

Endless

In the cold of the full moon
On this night
Time itself it slips away
Now you are mine
Slowly hours pass
All through the night
Together we can disappear
For a while

I am still
Forever and ever and ever
Now I am still
Forever and ever and ever
Endless
Endless
Now I am still
Endless
Endless
Your body is endless

Watching the hourglass
On that night
We touched the stars
And reached the moon
For a time
I’m lost in a moment with you
It feels right
We’re floating above the stars
You and I

I am still
Forever and ever and ever
Now I am still
Forever and ever and ever
Endless
Endless
Now I am still
Endless
Endless
Your body is endless

Nekonečný

V chlade splnu mesiaca,
v túto noc.
čas sa sám rozplynul.
Teraz si už len moja,
a hodiny pomaly ubiehajú
skrz nocou.
Spoločne môžeme zmiznúť
na okamih.

Som stále a
navždy a večne.
Teraz som stále,
navždy a večne a večne,
nekonečný,
nekonečný.
Som stále
nekonečný,
nekonečný.
Tvoje telo je nekonečné.

Sledujúc presýpacie hodiny
v tú noc,
dotkli sme sa hviezd
a dosiahli na mesiac.
Na chvíľu,
som sa v tebe stratil.
Cítim to presne tak.
Obaja plávame nad hviezdami,
ty a ja.

Som stále a
navždy a večne.
Teraz som stále,
navždy a večne a večne,
nekonečný,
nekonečný.
Som stále
nekonečný,
nekonečný.
Tvoje telo je nekonečné.

Autor:

Dave Gahan
Andrew Phillpott
Christian Eigner


Spev:

Dave Gahan

[902] Endless Accoustic Session [903] Endless spinnercom webcast
A Little Piece
A Little Lie