Text a preklad: Closer

Closer

The ocean is creeping in
closer each day with every sin
now when did our life begin?
the ocean keeps rolling in

The night is oh so dark
and that dog will howl and bark
and your face is oh so stark
the ocean is creeping in

The ocean is creeping in
closer each day with every sin
my heart is caving in
the ocean keeps rolling in
the ocean keeps rolling in

Now another long year has passed
and I don’t know how long we’ll last
I can hear your distant laughs
and the ocean keeps rolling in

And the sun seems oh so clear
I can hear it’s hiss and sneer
my stomach it starts to burn
oh God let’s hope we learn

The ocean is creeping in
with every and every sin
my hearts still caving in
the ocean keeps rolling in
the ocean keeps rolling in

Stay with me
it’s hard to breathe
lay with me
please don’t leave now
close your eyes
don’t miss a beat now

The ocean keeps rolling in
the ocean keeps rolling in
the ocean keeps rolling in
the ocen keeps rolling in

The ocean is creeping in
closer each day with every sin
now when did our life begin?
the ocean keeps rolling in

The night is oh so dark
and that dog will howl and bark
and your face is oh so stark
the ocean is creeping in

The ocean is creeping in
closer each day with every sin
my heart is caving in
the ocean keeps rolling in
the ocean keeps rolling in

Now another long year has passed
and I don’t know how long we’ll last
I can hear your distant laughs
and the ocean keeps rolling in

And the sun seems oh so clear
I can hear it’s hiss and sneer
my stomach it starts to burn
oh God let’s hope we learn

The ocean is creeping in
with every and every sin
my hearts still caving in
the ocean keeps rolling in
the ocean keeps rolling in

Stay with me
it’s hard to breathe
lay with me
please don’t leave now
close your eyes
don’t miss a beat now

The ocean keeps rolling in
the ocean keeps rolling in
the ocean keeps rolling in
the ocean keeps rolling in

Preniknutie

Hlbočina, hosť zlého svedomia
každým dňom pevne ma obmýva
skutočne, žili sme vôbec?
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Nejasné temno nabáda
na štekot hriešneho chudáka
stuhnutá tvár bez spomienok
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Hlbočina, hosť zlého svedomia
každým dňom pevne ma obmýva
ranilo srdce
hlbočina, čoraz hlbšie preniká
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Ďalší rok v ťahu ostáva
dokedy budeme takto vyčíňať?
v diaľke počujem tvoj hlas úškrnu
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Teplo slnka, istí moje dohady
uši mi ohrieva úškľabmi
môj život, začína byť meravým
ach Bože, nauč ma znova žiť

Hlbočina, pevne ma obmýva
čoraz viac, plná zlého svedomia
zraňuje srdce bez prestania
hlbočina , čoraz hlbšie preniká
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Ostaň so mnou
takto už neviem žiť
ku mne sa pritisni
ostaň,
zatvor oči
a dnes, na strach zabudni

Hlbočina , čoraz hlbšie preniká
hlbočina, čoraz hlbšie preniká
hlbočina , čoraz hlbšie preniká
hlbočina , čoraz hlbšie preniká

Hlbočina, hosť zlého svedomia
každým dňom pevne ma obmýva
skutočne, žili sme vôbec?
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Nejasné temno nabáda
na štekot hriešneho chudáka
stuhnutá tvár bez spomienok
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Hlbočina, hosť zlého svedomia
každým dňom pevne ma obmýva
ranilo srdce
hlbočina, čoraz hlbšie preniká
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Ďalší rok v ťahu ostáva
dokedy budeme takto vyčíňať?
v diaľke počujem tvoj hlas úškrnu
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Teplo slnka, istí moje dohady
uši mi ohrieva úškľabmi
môj život, začína byť meravým
ach Bože, nauč ma znova žiť

Hlbočina, pevne ma obmýva
čoraz viac, plná zlého svedomia
zraňuje srdce bez prestania
hlbočina , čoraz hlbšie preniká
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Ostaň so mnou
takto už neviem žiť
ku mne sa pritisni
ostaň,
zatvor oči
a dnes, na strach zabudni

Hlbočina , čoraz hlbšie preniká
hlbočina, čoraz hlbšie preniká
hlbočina , čoraz hlbšie preniká
hlbočina, čoraz hlbšie preniká

Autor:

Dave Gahan
Knox Chandler


Spev:

Dave Gahan


Poznámky:

Skladba sa nachádza na singli I Need You.

Love Will Leave
Stand Up