Text a preklad: By This River

By This River

Here we are
stuck by this river,
you and I
underneath a sky that’ s ever
falling down, down, down
ever falling down

Through the day
as if on an ocean
waiting here,
always failing to remember
why we came, came, came
I wonder why we came

You talk to me
as if from a distance
and I reply
with impressions chosen from
another time, time, time
from another time

Touto riekou

Uviazli sme
vo vodách bez zákonov
ty a ja,
viazneme pod nebom,
ktoré vekmi prináša iba to isté

V epizóde dnešného dňa
niekde uprostred
šíreho mora
márne čakáme
na myšlienky našej existencie

Prehovorila si,
počujem ozvenu tvojho hlasu
moje slova dopadajú
z obzoru
inej dimenzie

Autor:

Brian Eno


Spev:

Martin Gore

Lost In The Stars
Oh My Love