Text a preklad: Breathe

Breathe

I heard a rumour
they travel far
you know what it is like
the way people are
they talk and they talk
though they do not understand
they ‘ll whisper and whisper
and lie on demand
please tell me now
I want to know
I have to hear it from your lips
say it is not so

I heard it on Monday
and I laughed a while
I heard it on Tuesday
I managed to smile
I heard it on Wednesday
my patience was tried
I heard it on Thursday
and I hurt inside
I want to know
the depths of your mind
tell me this whole thing is madness
and we’re doing fine
put your head on my chest
and breathe love

Breathe love
breathe love
breathe love

I heard it from Peter
who heard it from Paul
who heard it from someone
I don’t know at all
I heard it from Mary
who heard it from Ruth
who swore on the bible
she’s telling the truth
I heard it from Simon
who heard it from James
confirming with Sarah
that I was to blame
I heard it from Joseph
who heard it from John
who said with conviction
that all hope was gone
so I need to know
your alibis
I need to hear that you love me
before you say goodbye
before you say goodbye
before you say goodbye
before you say goodbye
before you say goodbye

Dych

Do uší mi vliezla klebeta
šírila sa zďaleka
vieš ako to chodí
medzi ľuďmi
keď rozprávajú a rozprávajú
sami nevedia o čom je reč
šepocú si šepocú
koledujú si o záujem
prosím ťa odpovedz mi,
chcel by som to počuť
z tvojich pier -
koľko pravdy na tom je

dozvedel som sa to v pondelok
chvíľu som sa iba smial
v utorok
mal smiech už iný tvar
v stredu
moja trpezlivosť ma skúšala
a vo štvrtok
mi do vnútra zasiahla
chcel by som teda vidieť,
do hĺbin tvojej mysle
povedz, že všetko je blbosť
a ideme ďalej,
zlož si hlavu na moju hruď
a dýchaj lásku

Dýchaj lásku
dýchaj lásku
dýchaj lásku

Začalo sa to od Petra,
ktorý to vedel od Pavla
ten to počul od niekoho,
koho ani nepoznám
potom mi to povedala Mária,
ktorej to povedala Ruth,
tá prisahala na bibliu,
že vraví pravdu
potom mi to povedal Šimon,
ten to vedel od Jakuba
Sára iba potvrdila
na vine som ja -
potom to šíril Jozef,
ten to počul od Jána -
povedal to s presvedčením,
že všetka nádej vyhasla
tak potrebujem vedieť
čo mi na to povieš ty,
potrebujem počuť tvoju lásku
než povieš zbohom
než povieš zbohom
než povieš zbohom
než povieš zbohom
než povieš zbohom

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Comatose
Lovetheme