Text a preklad: A Pain That I’m Used To

A Pain That I’m Used To

I’m not sure, what I’m looking for anymore
I just know, that I’m harder to console
I don’t see, who I’m trying to be instead of me
But the key is a question of control

Can you say, what you’re trying to play anyway?
I just pay, while you’re breaking all the rules
All the signs, that I find have been underlined
Devils thrive on the drive that is fueled

All this running around, well it’s getting me down
Just give me a pain that I’m used to
I don’t need to believe all the dreams you conceive
You just need to achieve something that rings true

There’s a hole in your soul like an animal
With no conscience, repentance, oh no
Close your eyes, pay the price for your paradise
Devils feed on the seeds of the soul

I can’t conceal what I feel, what I know is real
No mistaking the faking, I care
With a prayer in the air I will leave it there
On a note full of hope not despair

All this running around, well it’s getting me down
Just give me a pain that I’m used to
I don’t need to believe all the dreams you conceive
You just need to achieve something that rings true

All this running around, well it’s getting me down
Just give me a pain that I’m used to
I don’t need to believe all the dreams you conceive
You just need to achieve something that rings true

Bolesť, na ktorú som zvyknutý

Nie som si celkom istý, čo ešte hľadám
viem iba, že ma ťažko niečo utíši
Nechápem, kým sa to snažím byť,
ale kľúčom je otázka ako sa ovládať.

Dokážeš povedať, na čo sa to skúšaš hrať?
Vždy kruto zaplatím, keď porušíš pravidla.
Narážam na znamenía, ktoré nie je možné prehliadnuť,
diablom svedčí zanietené nadšenie.

To neustále obsmŕdanie, ma vždy ubíja
daj mi skrátka bolesť, na akú som zvyknutý.
Nemusím uveriť všetkým snom, ktoré snívaš
potrebuješ si iba nahovoriť niečo, čomu uveríš.

Hlboká priepasť v tvojej duši
bez štipky svedomia alebo pokánia, ach nie.
Zavri oči a zaplať cenu za svoj raj.
Diabli požierajú duše zvnútra.

Neviem zakryť čo cítim, a čo viem, že je skutočné,
rozoznám faloš, záleží mi na tom
s modlitbou na perách, zanechám
list plný nádejí, a nie zúfalstvo.

To neustále obsmŕdanie, ma vždy ubíja
daj mi skrátka bolesť, na akú som zvyknutý.
Nemusím uveriť všetkým snom, ktoré snívaš
potrebuješ si iba nahovoriť niečo, čomu uveríš.

To neustále obsmŕdanie, ma vždy ubíja
daj mi skrátka bolesť, na akú som zvyknutý.
Nemusím uveriť všetkým snom, ktoré snívaš
potrebuješ si iba nahovoriť niečo, čomu uveríš.

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[393] A Pain That Im Used To[394] A Pain That Im Used To Top Of The Pops
Precious
The Sinner In Me