Text a preklad: A Little Piece

A Little Piece

All alone and bitter
all alone and mad
all alone with someone
and I should be so glad

All alone and twisted
all alone and bad
won’t you come and fix it
I really feel quite sad

A little piece of you
a little piece of me
a little piece of God
it’s what you gave to me

And all my wishes
have come true
I know without a doubt
when I look at you
when I trust in you
if you can trust in me
maybe someday
we can all be free

A little piece of you
a little piece of me
a little piece of God
it’s what you gave to me

Is what you gave to me

Čiastočka

Sám so sebou, utápam chorú dušu
úplne pomätený a sám
sám so sebou, niekto zakotvil navyše
a to mám žiť radostne

Sám so sebou, myšlienky ma provokujú
úplne nepríjemný a sám
neprídeš to dať do poriadku?
vážne, zabúdam na pocit šťastia

Čiastočka z teba
našla si pár
ten Boží dar
si do mňa vkladala

Všetky túžby mojej mysle
naplnili svoj cieľ
ak vidím teba
mažem pochybnosti
a vkladám dôveru
zatiaľ čo odzrkadľuješ to isté
a možno jedného dňa
sa vyslobodíme

Čiastočka z teba
našla si pár
ten Boží dar
si do mňa vkladala

Vkladala

Autor:

Dave Gahan
Knox Chandler


Spev:

Dave Gahan

I Need You
Endless