Text a preklad: What’s Your Name?

What’s Your Name?

Sometimes watch you walk
the street at midnight
sometimes I can feel you in the air
looking good knew you would
all the time I understood

Hey you’re such a pretty boy
hey you’re such a pretty boy
hey you’re such a pretty boy
you’re so pretty

Everybody seems to look your way
now (everybody seems to look your way)
everybody wants to know your name
(hey, hey, what’s your name)
feeling bright just tonight
hear them say you’re out of sight

Hey you’re such a pretty boy
hey you’re such a pretty boy
hey you’re such a pretty boy
you’re so pretty

Hey you’re such a pretty boy
hey you’re such a pretty boy
hey you’re such a pretty boy
you’re so pretty

All the boys we got to get together
all the boys together we can stand
we can go never know
all the things we need to show

Hey you’re such a pretty boy
hey you’re such a pretty boy
hey you’re such a pretty boy
you’re so pretty

Hey you’re such a pretty boy
(you’re so pretty)
hey you’re such a pretty boy
(you’re so pretty)
hey you’re such a pretty boy
you re so pretty (P-R-E-, double - T-Y)

Hey you’re such a pretty boy
hey you’re such a pretty boy
you’re so pretty

Aké je tvoje meno?

Niekedy ťa vidím o polnoci
kráčať ulicou
cítim ťa každým dychom
vyzeráš dobre, viem, že to vieš
mne to došlo

Hej, ty si taký pekný chlapec
hej, ty si taký pekný chlapec
hej, ty si taký pekný chlapec
tak pekný

Každý chce vyzerať ako ty
každý chce vedieť tvoje meno
(hej, hej ako sa voláš?)
cítim sa dnes skvele, ale
vravia, že ťa nevidno

Hej, ty si taký pekný chlapec
hej, ty si taký pekný chlapec
hej, ty si taký pekný chlapec
tak pekný

Hej, ty si taký pekný chlapec
hej, ty si taký pekný chlapec
hej, ty si taký pekný chlapec
tak pekný

Všetci chlapci držíme spolu
sme pri sebe
nikdy ale neprídeme na to,
čo z nás dostať von

Hej, ty si taký pekný chlapec
hej, ty si taký pekný chlapec
hej, ty si taký pekný chlapec
tak pekný

Hej, ty si taký pekný chlapec
(tak pekný)
hej, ty si taký pekný chlapec
(tak pekný)
hej, ty si taký pekný chlapec
tak pekný (P-E-K-N-Y)

Hej, ty si taký pekný chlapec
hej, ty si taký pekný chlapec
tak pekný

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

Any Second Now
Tora! Tora! Tora!