Text a preklad: Walking In My Shoes

Walking In My Shoes

I would tell you about the things
they put me through
the pain I’ve been subjected to
but the Lord himself would blush
the countless feasts laid at
my feet
forbidden fruits for me to eat
but I think your pulse
would start to rush

Now I’m not looking for
absolution
forgiveness for the things I do
but before you come to any
conclusions
try walking in my shoes
try walking in my shoes

You’ll stumble in my footsteps
keep the same appointments
I kept
If you try walking in my shoes
If you try walking in my shoes

Morality would frown upon
decency look down upon
the spacegoat fate’s made of me
but I promise now, my judge
and jurors
my intentions couldn’t have
been purer
my case is easy to see

I’m not looking for a clearer
conscience
peace of mind after I’ve
been through
and before we talk of any
repentance
try walking in my shoes
try walking in my shoes

You’ll stumble in my footsteps
keep the same appointments
I kept If you try walking in my shoes

You’ll stumble in my footsteps
keep the same appointments
I kept if you try walking in my shoes

Try walking in my shoes
If you try walking in my shoes
Try walking in my shoes

Chodiť v mojich topánkach

Porozprával by som ti o veciach
vďaka ktorým som prekonal
bolesť ktorej som bol vystavený
ale sám Pán by sa červenal
nad nespočetnými hostinami ktoré mi ležali
pri nohách
zakázané ovocie ktoré by som mohol jesť
ale myslím že tvoj pulz
by sa začal zrýchľovať

Teraz nehľadám
rozhrešenie
odpustenie za veci ktoré robím
ale skôr než dospeješ k nejakému
záveru
skús chodiť v mojich topánkach
skús chodiť v mojich topánkach

Budeš sa potkýnať v mojich šľapajach
dodržiavať ten istý smer
Aký som mal ja
Ak skúsiš chodiť v mojich topánkach
Ak skúsiš chodiť v mojich topánkach

Morálka by sa zamračila
slušnosť sa na ňu pozerá zvrchu
som obeťou vlastného osudu
ale teraz sľubujem, moji sudcovia
a porotcovia
moje úmysly nemohli
byť čistejšie
môj prípad je ľahko pochopiteľný

Nehľadám jasnejšie
svedomie
pokoj v duši po tom čím som
prešiel
a predtým ako budeme hovoriť o nejakom
pokání
skús chodiť v mojich topánkach
skús chodiť v mojich topánkach

Budeš sa potkýnať v mojich šľapajach
dodržiavať ten istý smer
aký som mal ja. Ak skúsiš chodiť v mojich topánkach

Budeš sa potkýnať v mojich šľapajach
dodržiavať ten istý smer
Aký som mal ja. Ak skúsiš chodiť v mojich topánkach

Skús chodiť v mojich topánkach
Ak skúsiš chodiť v mojich topánkach
Skús chodiť v mojich topánkach

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[520] Walking In My Shoes
I Feel You
Condemnation