Text a preklad: Two Minute Warning

Two Minute Warning

We’re lying by the orange sky
two million miles across the land
scattered to the highest high
expect they’ll either laugh or cry

No sex, no consequence, no sympathy
you’re good enough to eat

Two minutes warning
two minutes later
when time has come
my days are numbered

The dawning of another year
marks time for those who
understand
one in four still here
while you and I go hand in hand

No radio,no sound, no sin
no sanctuary
so welcome to your last

Two minutes warning
two minutes later

When time has come
my days are numbered

The sun,the solitude, the cemetery
so welcome to your last

Two minutes warning
two minutes later
when time has come
my days are numbered

Dve minúty výstrahy

Dva milióny míľ skrz krajinou
splývame so západom dňa
rozptýlený v najvyššej výšine
očakávame zaplačú alebo zasmejú sa

Žiaden sex, následky, sympatie
si príliš dobrá na zjedenie

Dve minúty výstrahy
dve minúty po tom,
nastal čas
zrátania mojich dní

Svitanie nového roka
značí čas pre tých, čo
pochopili
jeden zo štyroch je ešte prítomný
kým ty a ja sme pár

Žiadne rádio, zvuk, hriech
útulok,
tak vitaj vo svojom konci

Dve minúty výstrahy
dve minúty po tom,

Nastal čas
zrátania mojich dní

Slnko, samota, cintorín
vitaj vo vlastnom konci

Dve minúty výstrahy
dve minúty po tom,
nastal čas
zrátania mojich dní

Autor:

Alan Wilder


Spev:

Dave Gahan

Shame
The Landsacape Is Changing