Text a preklad: Two Minute Warning

Two Minute Warning

We’re lying by the orange sky
two million miles across the land
scattered to the highest high
expect they’ll either laugh or cry

No sex, no consequence, no sympathy
you’re good enough to eat

Two minutes warning
two minutes later
when time has come
my days are numbered

The dawning of another year
marks time for those who
understand
one in four still here
while you and I go hand in hand

No radio,no sound, no sin
no sanctuary
so welcome to your last

Two minutes warning
two minutes later

When time has come
my days are numbered

The sun,the solitude, the cemetery
so welcome to your last

Two minutes warning
two minutes later
when time has come
my days are numbered

Dve minúty varovania

Ležíme pod oranžovou oblohou
dva milióny míľ po celej zemi
rozptýlené až po najvyššiu výšku
očakávame že sa budú buď smiať alebo plakať

Žiadny sex, žiadne následky, žiadny súcit
si dosť dobrá na to aby som ťa zjedol

Dve minúty varovania
o dve minúty neskôr
keď príde čas
moje dni sú spočítané

Príchod ďalšieho roka
značí čas pre tých ktorí
pochopili
jeden zo štyroch je stále tu
kým ty a ja ideme ruka v ruke

Žiadne rádio, žiadny zvuk, žiadny hriech
žiadna svätyňa
tak vitaj vo svojej poslednej chvíli

Dve minúty varovania
o dve minúty neskôr

Keď príde čas
moje dni sú spočítané

Slnko, samota, cintorín
tak vitaj na poslednej

Dve minúty varovania
o dve minúty neskôr
keď príde čas
moje dni sú spočítané

Autor:

Alan Wilder


Spev:

Dave Gahan

Everything Counts
Shame