Text a preklad: The Worst Crime

The Worst Crime

There’s a lynching in the square
You will have to join us
Everyone’s going to be there
We’re setting up the truss
Once there were solutions
Now we have no excuses
They got lost in confusion
So we’re preparing the nooses

And oh, we had so much time
How could we commit
the worst crime?

Blame misinformation
Misguided leaders
Apathetic hesitation
Uneducated readers
For whatever reason
We now find ourselves in this
We are all charged with treason
There’s no one left to hiss

And oh, we had so much time
How could we commit
the worst crime?

We’re the judge and the jury
The hangman, the convict
It’s too late for fury
Our indictment was handpicked
So step out to the gallows
And accept your sentence
For being so shallow
You must pay your penance

And oh, we had so much time
How could we commit
the worst crime?

Najhorší zločin

Na námestí sa lynčuje
Musíš sa k nám pridať
Budú tam všetci
Chystáme trámy
Kedysi boli riešenia
Teraz už žiadne výhovorky
Stratili sa v zmätku
Takže chystáme slučky

Och, mali sme toľko času
Ako sme sa mohli dopustiť
najhoršieho zločinu?

Kvôli dezinformáciám
Pomýleným vodcom
Apatickému váhaniu
Nevzdelaným čitateľom
Nech už je to kvôli čomukoľvek
Ocitli sme sa v tomto tu
Obvinení zo zrady
Nemá kto protestovať

Och, mali sme toľko času
Ako sme sa mohli dopustiť
Najhoršieho zločinu?

Sme sudcami aj porotou
Katom aj obžalovaným
Je neskoro na zúrivosť
Obžaloba je vyberaná
Tak vystúp na šibenicu
A prijmi svoj trest
Za svoju plytkosť
Musíš zaplatiť

Och, mali sme toľko času
Ako sme sa mohli dopustiť
Najhoršieho zločinu?

Autor: Martin Gore
Spev: Dave Gahan

Where’s the Revolution?
Scum