Text a preklad: The Sweetest Condition

The Sweetest Condition

Taken in by the delicate noise
knocked to the ground
by the subtle thunder
shackled and bound by the sound
of your voice
wandering around in silent wonder

What chance did I have
with the silver moon
hanging in the sky
opening old wounds

Taking hold of the hem
of your dress
cleanliness only comes in
small doses
bodily whole but my head’s
in a mess
fuelling obsession that borders
psychosis

It is sad disease
creeping through my mind
causing disabilities
of the strangest kind

Getting lost in the folds
of your skirt
there’s a price that I pay
for my mission
a body in heaven and a mind
full of dirt
how I suffer the sweetest
condition

Taken in by the delicate noise
knocked to the ground
by the subtle thunder
shackled and bound by the sound
of your voice
wandering around in silent wonder

Najsladší stav

Namotal som sa nežným zvukom
ten jemný hrmot
ma priklincoval až k zemi
spútal a zviazal ma melódiou
tvojho hlasu
naďalej blúdim v tichom údive

Akú nádej som mal
so striebornou lunou,
ktorá na oblohe
otvára staré rany?

Držím sa lemu
tvojich šiat
čistota prichádza
v malých dávkach
fyzicky som v poriadku,
iba hlavu mám v zmätku
zapaľuje sa posadnutosť,
a hraničí ku zmätku

Je to vážna choroba
potajme mysľou sa tiahne
zapríčiňuje tú najzvláštnejšiu
slabosť

Strácam sa v záhyboch
tvojho lemu
je to cena, ktorú platím
ceste k môjmu cieľu
telo v nebi, myseľ
plná špiny
ako len trpím tým najsladším
stavom

Namotal som sa nežným zvukom
ten jemný hrmot,
ma priklincoval až k zemi
spútal a zviazal ma melódiou
tvojho hlasu
naďalej blúdim v tichom údive

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Easy Tiger
Precious