Text a preklad: The Sweetest Condition

The Sweetest Condition

Taken in by the delicate noise
knocked to the ground
by the subtle thunder
shackled and bound by the sound
of your voice
wandering around in silent wonder

What chance did I have
with the silver moon
hanging in the sky
opening old wounds

Taking hold of the hem
of your dress
cleanliness only comes in
small doses
bodily whole but my head’s
in a mess
fuelling obsession that borders
psychosis

It is sad disease
creeping through my mind
causing disabilities
of the strangest kind

Getting lost in the folds
of your skirt
there’s a price that I pay
for my mission
a body in heaven and a mind
full of dirt
how I suffer the sweetest
condition

Taken in by the delicate noise
knocked to the ground
by the subtle thunder
shackled and bound by the sound
of your voice
wandering around in silent wonder

Najsladší stav

Pohltený jemným hlukom
zrazený k zemi
jemným dunením
spútaný a zviazaný zvukom
tvojho hlasu
blúdiac v nemom úžase

Akú šancu som mal
keď strieborný mesiac
ktorý visí na oblohe
otvára staré rany

Chytám sa lemu
tvojich šiat
čistota prichádza len v
v malých dávkach
celého tela ale moja hlava je
v zmätku
podnecuje posadnutosť ktorá hraničí
s psychózou

Je to smutná choroba
ktorá sa mi vkráda do mysle
spôsobujúca postihnutie
najpodivnejšieho druhu

Stratiť sa v záhyboch
tvojej sukne
to je cena ktorú platím
za svoje poslanie
telo v nebi a myseľ
plná hriechu
ako trpím tým najsladším
stavom

Pohltený jemným hlukom
zrazený k zemi
jemným dunením
spútaný a zviazaný zvukom
tvojho hlasu
blúdiac v nemom úžase

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Shine
When The Body Speaks