Text a preklad: The Sun & The Rainfall

The Sun & The Rainfall

Someone will call
something will fall
and smash on the floor
without reading the text
know what comes next
seen it before
and it’ s painful

Things must change
we must rearrange them
or we’ll have to estrange them
all that I’m saying
the game’s not worth playing
over and over again

You’re the one I like best
you retain my interest
you’ re the only one
if it wasn’t for you
don’t know what I’d do
unpredictable like the sun
and the rainfall

Things must change
we must rearrange them
or we’ll have to estrange them
all that I’m saying
the game’s not worth playing
over and over again

Slnko a dážď

Niekto zavolá
niečo spadne
a rozbije sa o podlahu
bez toho aby si prečítal text
vieš čo bude nasledovať
videl si to už predtým
a je to bolestivé

Veci sa musia zmeniť
musíme ich usporiadať inak
alebo ich budeme musieť odcudziť
všetko, čo hovorím
hra nestojí za to aby sme ju hrali
stále dokola

Ty si tá ktorú mám najradšej
udržiavaš si môj záujem
ty si jediná
keby nebolo teba
neviem čo by som robil
nepredvídateľná ako slnko
a dážď

Veci sa musia meniť
musíme ich usporiadať inak
alebo ich budeme musieť odcudziť
všetko, čo hovorím
hra nestojí za to aby sme ju hrali
stále dokola

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Shouldn’t have Done That
Nothing To Fear