Text a preklad: The Sun & The Rainfall

The Sun & The Rainfall

Someone will call
something will fall
and smash on the floor
without reading the text
know what comes next
seen it before
and it’ s painful

Things must change
we must rearrange them
or we’ll have to estrange them
all that I’m saying
the game’s not worth playing
over and over again

You’re the one I like best
you retain my interest
you’ re the only one
if it wasn’t for you
don’t know what I’d do
unpredictable like the sun
and the rainfall

Things must change
we must rearrange them
or we’ll have to estrange them
all that I’m saying
the game’s not worth playing
over and over again

Slnko a dážď

Niekto zavolá
niečo sa zrúti
rozbije o zem
netreba slová,
vieme, čo príde
predvídame
bolí to

Veci potrebujú zmenu
alebo zmeňme ich
niečo z toho bude
však vravím
nemá význam pokračovať
neustále v starej hre

Si jediná koho mám najradšej
vzbudzuješ moju pozornosť
si jediná
keby to nebolo pre teba
neviem čo by som urobil
je to nepredvídateľné ako slnko
a spŕška dažďa

Veci potrebujú zmenu
alebo zmeňme ich
niečo z toho bude
však vravím
nemá význam pokračovať
neustále v starej hre

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Satellite
Nothing To Fear