Text a preklad: The Love Thieves

The Love Thieves

Oh the tears that you weep
for the poor tortured souls
who fall at your feet
with their love breaking bowls

All the clerks and the tailors
the sharks and the sailors
all good at their trades
they’ll always be failures

Alms for the poor
for the wretched desciples
and the love that they swore
with their hearts on the bible

Beseeching the honor
to sit at your table
and feast on your holiness
as long as they’re able

Love needs its martyrs
needs its sacrifices
they live for your beauty
and pay for their vices

Love will be the death of
my lonely soul brothers
but their spirit shall live on in
the hearts of all lovers

Your holding court
with your lips and your smile
your body’s a halo
their minds are on trial

Sure as Adam is Eve
sure as Jonah turned whaler
they’re crooked love theives
and you are their jailor

love needs its martyrs
needs its sacrifices
they live for your beauty
and pay for their vices

Love will be the death of
my lonely soul brothers
but their spirit shall live on in
the hearts of all others

Love will be the death of
my lonely soul brothers
but their spirits shall line on in
the hearts of all others

Zlodeji lásky

Och slzy ktoré roníš
pre úbohé trýznené duše
ktoré ti padajú k nohám
so svojou láskou rozbíjajúc poháre

Všetci úradníci a krajčíri
žraloci a námorníci
všetci sú dobrí vo svojej práci
ale vždy budú zlyhávať

Almužna pre chudobných
pre úbohých učeníkov
a pre lásku ktorú sľubovali
svojím srdcom na Bibliu

Prosiac o česť
sedieť pri tvojom stole
a sláviť tvoju svätosť
tak dlho ako budú môcť

Láska potrebuje svojich mučeníkov
potrebuje svoje obete
žijú pre tvoju krásu
a platia za svoje neresti

Láska bude smrťou
mojich osamelých bratov
ale ich duch bude žiť ďalej
v srdciach všetkých milujúcich

Ty určuješ rozsudok
svojimi perami a svojim úsmevom
tvoje telo je svätožiara
ich mysle sú skúšané

Istý ako Adam je Evou
istý ako Jonáš ktorý padol do veľryby
sú to pokrivení zlodeji lásky
a ty si ich väzňom

Láska potrebuje svojich mučeníkov
potrebuje svoje obete
žijú pre tvoju krásu
a platia za svoje neresti

Láska bude smrťou
mojich osamelých bratov
ale ich duch bude žiť ďalej
v srdciach všetkých ostatných

Láska bude smrťou
mojich osamelých bratov
ale ich duše budú pôsobiť v
v srdciach všetkých ostatných

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Barrel Of A Gun
Home