Text a preklad: The Landsacape Is Changing

The Landsacape Is Changing

The landscape is changing,
the landscape is crying
thousand of acres of forest are
dying
carbon copies from the hills above
the forestline
acid streams are flowing ill across
the countryside

‘Cause I don’t care
if you’re going nowhere
just take good care of the world
I don’t care if you’re going nowhere
just take good care of the world

Now we’re rearranging there’s
no use denying
mountains and valleys can’t you
hear them singing?
Evolution, the solution, almost
certainty
Can you imagine this intrusion
of their privacy?

‘Cause I don’t care
if you’re going nowhere
just take good care of the world

I don’t care if you’re going nowhere
just take good care of the world

Token gestures, somesemblance of
intelligence
can we be blamed for the security of
ignorance ?

‘Cause I don’t care
if you’re going nowhere
just take good care of the world
I don’t care if you’re going nowhere
just take good care of the world

Krajina sa mení

Krajina sa mení,
táto krajina plače
úseky tisíce lesov
sú v ťahu
uhlík omaľúva vrchy nad
lesmi
tadeto tečú už iba kyslé
rieky

Netrápi ma,
ak sa poberáš nikam,
iba sa postaraj o vlastnú zem
netrápi ma, ak sa poberáš nikam
iba sa postaraj o vlastnú zem

Nezapierajme
naše zásady a zmeny
počuješ nárek
dolín a pohorí?
Vývin? riešenie, takmer
neistota
Vieš si predstaviť tú vtieravosť
do ich súkromia?

Netrápi ma,
ak sa poberáš nikam
iba sa postaraj o vlastnú zem

Netrápi ma, ak sa poberáš nikam
iba sa postaraj o vlastnú zem

Znamenité gestá,
pokus o trocha inteligencie
môžeme byť vinení za
ochranu nevedomosti?

Netrápi ma,
ak sa poberáš nikam
iba sa postaraj o vlastnú zem
netrápi ma, ak sa poberáš nikam
iba sa postaraj o vlastnú zem

Autor:

Alan Wilder


Spev:

Dave Gahan

Two Minute Warning
Told You So