Text a preklad: The Landsacape Is Changing

The Landsacape Is Changing

The landscape is changing,
the landscape is crying
thousand of acres of forest are
dying
carbon copies from the hills above
the forestline
acid streams are flowing ill across
the countryside

‘Cause I don’t care
if you’re going nowhere
just take good care of the world
I don’t care if you’re going nowhere
just take good care of the world

Now we’re rearranging there’s
no use denying
mountains and valleys can’t you
hear them singing?
Evolution, the solution, almost
certainty
Can you imagine this intrusion
of their privacy?

‘Cause I don’t care
if you’re going nowhere
just take good care of the world

I don’t care if you’re going nowhere
just take good care of the world

Token gestures, somesemblance of
intelligence
can we be blamed for the security of
ignorance ?

‘Cause I don’t care
if you’re going nowhere
just take good care of the world
I don’t care if you’re going nowhere
just take good care of the world

Krajina sa mení

Krajina sa mení,
krajina plače
tisíce hektárov lesa
odumiera
uhlíkové kópie z kopcov nad
líniou lesov
kyslé prívaly ničia
prírodu

Lebo mne to je jedno
že ideš nikam
len sa dobre postaraj o svet
Nezáleží mi na tom že ideš nikam
len sa dobre postaraj o svet

Teraz sa tam presúvame
nemá zmysel to popierať
hory a údolia nemôžeš
počuť ich spev?
Evolúcia, riešenie, takmer
istota
Vieš si predstaviť tento vpád
do ich súkromia?

Lebo mne je to jedno
že ideš nikam
len sa dobre postaraj o svet

Nezáleží mi na tom že ideš nikam
len sa dobre postaraj o svet

Symbolické gestá, náznak
inteligencie
môžeme byť vinní za bezpečnosť
nevedomosti?

Lebo mne je to jedno
že ideš nikam
len sa dobre postaraj o svet
Nezáleží mi na tom že ideš nikam
len sa dobre postaraj o svet

Autor:

Alan Wilder


Spev:

Dave Gahan

Shame
Told You So