Text a preklad: Stripped

Stripped

Come with me
into the trees
we’ll lay on the grass
and let the hours pass

Take my hand
come back to the land
let’s get away
just for one day

Let me see you
stripped down to the bone
let me see you
stripped down to the bone

Metropolis has nothing on this
you’re breathing in fumes
I taste when we kiss

Take my hand
come back to the land
where everything’s ours
for a few hours

Let me see you
stripped down to the bone
let me see you
stripped down to the bone

Let me hear you
make decisions
without your television
let me hear you speaking
just for me

Let me see you
stripped down to the bone
let me hear you speaking
just for me
let me see you
stripped down to the bone
let me hear you crying
just for me

Nahá

Poď so mnou
medzi stromy
ľahneme si na trávu
a necháme čas plynúť

Vezmi ma za ruku
vráťme sa späť do krajiny
utečme preč
aspoň na jeden deň

Nech ťa vidím
nahú až na kosť
nech ťa vidím
nahú až na kosť

V meste nič také nie je
dýchaš výpary
Cítim to keď sa bozkávame

Vezmi ma za ruku
vráťme sa späť do krajiny
kde je všetko naše
na pár hodín

Nech ťa vidím
nahú až na kosť
nech ťa vidím
nahú až na kosť

Nech ťa počujem
robiť rozhodnutia
bez tvojej televízie
nech ťa počujem hovoriť
len kvôli mne

Nech ťa vidím
nahú až na kosť
nech ťa počujem hovoriť
len kvôli mne
nech ťa vidím
nahú až na kosť
nech ťa počujem plakať
len kvôli mne

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[412] Stripped[912] Stripped
A Question Of Time
Here Is The House