Text a preklad: Strangelove

Strangelove

Strange love
strange highs and strange lows
strange love
that’s how my love goes
strange love
will you give it to me ?
Will you take the pain?
I will give to you
again and again
and will you return it

There’ll be times
when my crimes
will seem almost unforgivable
I give in to sin
because you have to make
this life liveable
but when you think I’ve had
enough
from your sea of love
I’ll take more than another
riverfull
and I’ll make it all worthwhile
I’ll make your heart smile

Strange love
strange highs and strange lows
strange love
that’s how my love goes
strange love
will you give it to me ?
Will you take the pain?
I will give to you
again and again
and will you return it

There’ll be days
when I’ll stray
I may appear to be
constantly out of reach
I give in to sin
because I like to practise
what I preach
I’m not trying to say I’ll have
it all my way
I’m always willing to learn
when you’re got something to teach
and I’ll make it all worthwhile
I’ll make your heart smile

Pain will you return it?
I’ll say it again - pain
Pain will you return it?
I won’t say it again - pain

I give in
Again and again
I give in
Will you give it to me?
I give in
I’ll say it again
I give in

I give in
Again and again
I give in
That’s how my love goes
I give in
I’ll say it again - I give in - Strangelove

Čudná láska

Čudná láska
čudné výkyvy
čudná láska
takto to u mňa chodí
čudná láska
dáš mi ju?
Vezmeš si bolesť ?
dám ti ju
neprestajne
odplatíš ju tiež?

Nastanú časy
keď sa moje previnenia
budú zdať neodpustiteľné
podľahol som hriechu,
pretože si mi oživila
život
lenže ak si myslíš, že mám
dosť
z tvojho mora lásky
vezmem si viac, než to urobí
niekto iný
vtedy to bude mať cenu
tvoje srdce bude jasať

Čudná láska
čudné výkyvy
čudná láska
takto to u mňa chodí
čudná láska
dáš mi ju?
Vezmeš si bolesť ?
dám ti ju
neprestajne
odplatíš ju tiež?

Budú dni
keď sa pozabudnem
možno sa budem javiť
nedobytný
podľahol som hriechu
pretože praktizujem to,
čo kážem
zbytočne nekomentujem,
ale pôjde to so mnou ďalej
ak niečo budeš učiť
hlásim sa byť tvojim žiakom
bude to mať osoh
tvoje srdce bude jasať

Bolesť - vrátiš ju ?
vravím ti to znova - bolesť
Bolesť - vrátiš ju ?
už to nezopakujem

podvolím sa
neprestajne
podvolím sa
dáš mi to ?
podvolím sa
vravím to znova
podvolím sa

podvolím sa
neprestajne
podvolím sa
dáš mi to ?
podvolím sa
vravím to znova - podvolím sa - čudná láska

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[413] Strangelove [527] Strangelove 88
Policy Of Truth
Nothing