Text a preklad: Strangelove

Strangelove

Strange love
strange highs and strange lows
strange love
that’s how my love goes
strange love
will you give it to me ?
Will you take the pain?
I will give to you
again and again
and will you return it

There’ll be times
when my crimes
will seem almost unforgivable
I give in to sin
because you have to make
this life liveable
but when you think I’ve had
enough
from your sea of love
I’ll take more than another
riverfull
and I’ll make it all worthwhile
I’ll make your heart smile

Strange love
strange highs and strange lows
strange love
that’s how my love goes
strange love
will you give it to me ?
Will you take the pain?
I will give to you
again and again
and will you return it

There’ll be days
when I’ll stray
I may appear to be
constantly out of reach
I give in to sin
because I like to practise
what I preach
I’m not trying to say I’ll have
it all my way
I’m always willing to learn
when you’re got something to teach
and I’ll make it all worthwhile
I’ll make your heart smile

Pain will you return it?
I’ll say it again - pain
Pain will you return it?
I won’t say it again - pain

I give in
Again and again
I give in
Will you give it to me?
I give in
I’ll say it again
I give in

I give in
Again and again
I give in
That’s how my love goes
I give in
I’ll say it again - I give in - Strangelove

Zvláštna láska

Zvláštna láska
zvláštne výšky a zvláštne hĺbky
zvláštna láska
takto to v mojej láske chodí
zvláštna láska
Dáš mi ju?
Vezmeš si tú bolesť?
Dám ti to
znova a znova
a ty mi to vrátiš

Budú chvíle
keď moje zločiny
sa budú zdať takmer neodpustiteľné
Podľahnem hriechu
pretože musíš urobiť
tento život znesiteľný
ale keď si myslíš že som mal
dosť
z tvojho mora lásky
Vezmem si viac ako ktokoľvek
iný
a všetko to bude stáť za to
Rozosmejem tvoje srdce

Zvláštna láska
zvláštne výšky a zvláštne hĺbky
zvláštna láska
takto to v mojej láske chodí
zvláštna láska
Dáš mi ju?
Vezmeš si tú bolesť?
Dám ti to
znova a znova
a ty mi to vrátiš

Budú dni
keď budem blúdiť
Môže sa zdať že som
neustále mimo dosahu
Podľahnem hriechu
pretože rád robím
to čo kážem
Nesnažím sa povedať že budem mať
všetko po svojom
Vždy som ochotný učiť sa
keď ma máš čo naučiť
a všetko urobím tak aby to stálo za to
Rozosmejem tvoje srdce

Bolesť vrátiš mi ju?
Poviem to znova - bolesť
Bolesť vrátiš mi ju?
Už to nezopakujem - bolesť

Vzdávam sa
Znova a znova
Vzdávam sa
Dáš mi ju?
Vzdávam sa
Poviem to znova
Vzdávam sa

Vzdávam sa
Znova a znova
Vzdávam sa
Takto to v mojej láske chodí
Dávam sa
Poviem to znova - Vzdávam sa - Zvláštna láska

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[413] Strangelove[527] Strangelove 88
The Things You Said
Sacred