Text a preklad: Speak To Me

Speak To Me

Speak to me, and I will follow
I heard you call my name
Lying, on the bathroom floor
No one here to blame
There’s a message I know can be found
I’m listening, I hear you, your sound

Speak to me, in a language
That I can understand
Tell me, that you’re listening
Give me some kind of plan
Give me something, you’d be my drug of choice
You lead me, I follow, your voice

I will disappoint you
I will let you down
I need to know
You’re here with me
Turn it all around
It’d be grateful, I’d follow you around
I’m listening, I’m here now, I’m found

Hovor so mnou

Hovor so mnou a budem ťa nasledovať
Počul som, že voláš moje meno
Ležím, na podlahe kúpeľne
Nikto nie je na vine
Je tu správa, o ktorej viem, že sa dá nájsť
Počúvam, počujem ťa, tvoj zvuk

Hovor so mnou jazykom
Ktorému rozumiem
Povedz mi, čo počuješ
Daj mi nejaký plán
Daj mi niečo, bol by si mojou drogou
Vedieš ma, ja nasledujem, tvoj hlas

Sklamem ťa
Zradím ťa
Potrebujem vedieť
Že si tu so mnou
Obráť to všetko
Bol by som vďačný, nasledoval by som ťa
Počúvam, teraz som tu, našiel som sa

Autor: Dave Gahan, Christian Eigner, James Ford, Marta Salogni
Spev: Dave Gahan
Poznámky:

©2022 EMI Blackwood Music Inc. (DMI) on behaf Of JJSR Production Inc. (PRS) / Reservoir 416 (DMI), published by Reservoir Media Management, Inc. (PRS) / WC Music Corp. (ASCAP) on behalf of Warner/Chappell Music Ltd. (PRS) / Marta Salogni Publishing Designee. All Rights Reserved.

Never Let Me Go
The Dark End Of The Street