Text a preklad: Soul With Me

Soul With Me

I’m heading for the ever after
Leaving my problems
And the world’s disasters
I’m heading for the open sky

I see the beauty
As the leaves start falling
Follow the light
Towards the voices calling
I’m going where the angels fly

And I’m taking my soul with me
And I’m taking my soul with me

I’m ready for the final pages
Kiss goodbye to all my earthly cages
I’m climbing up the golden stairs

Go sing it from the highest tower
From the morning
Till the midnight hour
I’m going where there are no cares

And I’m taking my soul with me
And I’m taking my soul with me

Duša so mnou

Mám namierené do večnosti
Opúšťam svoje problémy
a katastrofy sveta
Smerujem k otvorenej oblohe

Zbadám tú krásu
keď začne opadávať lístie
Nasledujem svetlo
smerom k volajúcim hlasom
Odchádzam tam, kde lietajú anjeli

A svoju dušu si beriem so sebou
A svoju dušu si beriem so sebou

Som pripravený na posledné kapitoly
Rozlúčte sa so všetkými mojimi pozemskými klietkami
Stúpam po zlatých schodoch

Choďte a spievajte z najvyššej veže
od rána
až do polnoci
Odchádzam tam, kde už niet žiadnych starostí

A svoju dušu si beriem so sebou
A svoju dušu si beriem so sebou

Autor: Martin Gore
Spev: Martin Gore
Poznámky:

©2022 EMI Blackwood Music Inc. (BMI) on behalf of Grabbing Hands Music Ltd. and EMI Music Publishing Ltd. (PRS). All Rights Reserved.

My Favourite Stranger
Caroline’s Monkey