Text a preklad: Sometimes

Sometimes

Sometimes
only sometimes
I question everything
and I’m the first to admit
if you catch me in a mood
like this
I can be tiring -
even embarrasing

But you must
feel the same
when you look around
you can’t tell me honestly
you’re happy with
what you see
oh sometimes
only sometimes

You must be
you must be
as embarrasing as me
sometimes

Niekedy

Niekedy
len niekedy
Všetko spochybňujem
a ako prvý priznávam že
ak ma zastihneš v nálade
ako je táto
dokážem byť únavný -
dokonca aj nepríjemný

Ale musíš
cítiť to isté
keď sa pozeráš okolo seba
nemôžeš mi to povedať úprimne
že si šťastná
z toho čo vidíš
ach niekedy
len niekedy

Musíš byť
musíš byť
taká nepríjemná ako ja
niekedy

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

A Question Of Lust
A Question Of Time