Text a preklad: Soft Touch / Raw Nerve

Soft Touch / Raw Nerve

Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?
Is my radar that off?
Is my radar that off?

I’m thinking if you’re sinking then I’ll drown
I’ve got a confession, your depression will take me down

Am I on the right track?
Am I on the right track?
Have I picked a bad time?
Have I picked a bad time?

It’s seeming you’re dreaming through my eyes
Why protest when your success is my prize?

Oh brother
Give me a helping hand
Oh brother
Tell me you understand

Have I hit a raw nerve?
Have I hit a raw nerve?
Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?

I’m thinking if you’re sinking then I’ll drown
I’ve got a suspicion that your position is unsound

Oh brother
Give me a helping hand
Oh brother
Tell me you understand

Have I hit a raw nerve?
Have I hit a raw nerve?
Have I got a soft touch?
Have I got a soft touch?

Jemný dotyk / Surový nerv

Mám jemný dotyk?
Mám jemný dotyk?
Je môj radar taký vypnutý?
Je môj radar tak vypnutý?

Myslím, že ak sa potápate, tak sa utopím ja
Mám priznanie, tvoja depresia ma stiahne ku dnu

Som na správnej ceste?
Som na správnej ceste?
Vybral som si zlý čas?
Vybral som si zlý čas?

Zdá sa, že snívaš mojimi očami
Prečo protestovať, keď tvoj úspech je mojou odmenou?

Ach, brat
Podaj mi pomocnú ruku
Ó, brat
Povedz mi, že mi rozumieš

Zasiahol som drsný nerv?
Zasiahol som surový nerv?
Mám jemný dotyk?
Mám jemný dotyk?

Myslím, že ak sa potápate, tak sa utopím.
Mám podozrenie, že tvoja pozícia nie je pevná

Ach, brat.
Podaj mi pomocnú ruku
Ach, brat
Povedz mi, že mi rozumieš

Zasiahol som citlivý nerv?
Zasiahol som surový nerv?
Mám jemný dotyk?
Mám jemný dotyk?

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Secret To The End
Should Be Higher