Text a preklad: Sister Of Night

Sister Of Night

Sister of night
when the hunger descends
and your body’s a fire
and inferno that never ends
an eternal flame
that burns in desire’s name

Sister of night
when the longing returns
giving voice to the flame
calling you through flesh that burns
breaking down your will
to move in for the kill

Oh sister, come for me
embrace me, assure me
hey sister, I feel it too
sweet sister, just feel me
I’m trembling, you heal me
hey sister, I feel it too

Sister of night
in your saddest dress
as you walk through the light
you’re desperate to impress
so you slide to the floor
feeling insecure

Sister of night
with the loneliest eyes
tell yourself it’s allright
he’ll make such a perfect prize
but the cold light of day
will give the game away

Oh sister, come for me
embrace me, assure me
hey sister, I feel it too
sweet sister, just feel me
I’m trembling, you heal me
Hey sister, I feel it too

Sestra noci

Sestra noci,
keď ťa hlad prepadne
tvoje telo sa rozpáli
ako peklo bez konca
ako večný plameň,
túžbou mena planie

Sestra noci,
ak túžba sa vracia
rozburcuje vášeň
láka ťa cez rozžhavené telo
strháva do nepríčetnosti
až po okraj smrti

Sestra, prosím poď po mňa,
objím ma a uisti
bože, sladká sestra
cíť ma, tiež to prežívam
chvejem sa, ty liečiš ma
bože sestra, cítim to isté

Sestra noci,
ak prechádzaš svetlom
v tvojom najtemnejšom odeve
aj v zúfalstve robíš dojem
cítim sa neisto, po tvojom
kĺzavom pohybe

Sestra noci,
s pustými očami
povedz si, že všetko je v poriadku
odmena ťa neminie
lenže chladný záblesk dňa
hru ukončí

Sestra, prosím poď si po mňa,
objím ma a uisti
bože, sladká sestra
cíť ma, tiež to prežívam
chvejem sa, ty liečiš ma
bože sestra, cítim to isté

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Judas
Insight