Text a preklad: Sister Of Night

Sister Of Night

Sister of night
when the hunger descends
and your body’s a fire
and inferno that never ends
an eternal flame
that burns in desire’s name

Sister of night
when the longing returns
giving voice to the flame
calling you through flesh that burns
breaking down your will
to move in for the kill

Oh sister, come for me
embrace me, assure me
hey sister, I feel it too
sweet sister, just feel me
I’m trembling, you heal me
hey sister, I feel it too

Sister of night
in your saddest dress
as you walk through the light
you’re desperate to impress
so you slide to the floor
feeling insecure

Sister of night
with the loneliest eyes
tell yourself it’s allright
he’ll make such a perfect prize
but the cold light of day
will give the game away

Oh sister, come for me
embrace me, assure me
hey sister, I feel it too
sweet sister, just feel me
I’m trembling, you heal me
Hey sister, I feel it too

Sestra noci

Sestra noci
keď hlad prichádza
a tvoje telo je oheň
a peklo ktoré nikdy nekončí
večný plameň
ktorý horí v mene túžby

Sestra noci
keď sa túžba vráti
dáva hlas plameňu
volá ťa cez rozžhavené telo
láme tvoju vôľu
až na pokraj smrti

Ach sestra, príď si po mňa
objím ma, ubezpeč ma
hej sestra, tiež to cítim
sladká sestra, len ma cíť
Chvejem sa, ty ma lieč
hej sestra, tiež to cítim

Sestra noci
v tvojich najsmutnejších šatách
keď prechádzaš cez svetlo
zúfalo sa snažíš zapôsobiť
a tak skĺzneš na zem
cítiš sa neisto

Sestra noci
s tými najosamelejšími očami
povedz si že je to v poriadku
on bude dokonalou odmenou
ale chladné svetlo dňa
tú hru ukončí

Ach sestra, príď si po mňa
objím ma, ubezpeč ma
hej sestra, tiež to cítim
sladká sestra, len ma cíť
Chvejem sa, ty ma lieč
hej sestra, tiež to cítim

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Useless
Jazz Thieves