Text a preklad: Should Be Higher

Should Be Higher

I dream of a day
when I dare to believe
you’re the answer

When the shame
and the guilt are removed
and the truth appears

Of the touch of your hand
I lose who I am
if I want to

I try to resist but
succumb to the bliss
of your kiss

You should be higher
I’ll take you higher
Well don’t be afraid
You’ll just have to pray

Your lies are more attractive
than the truth
Love is all I want
Your lies are written down now
in your book
Love is all I want

Your arms are infected
they’re holding the truth
Oh stop all your crying
this one you’ll lose

You should be higher
I’ll take you higher
So don’t be afraid
You’ll just have to pray

Your lies are more attractive
than the truth
Love is all I want
Your lies are written down now
in your book
Love is all I want

You should be higher (2x)
Love (4x)

Mala by byť vyššia

Snívam o dni
keď sa odvážim veriť
že ty si odpoveď

Keď hanba
a vina sú odstránené
a objaví sa pravda

z dotyku tvojej ruky
strácam, kto som
ak chcem

Snažím sa vzdorovať, ale
podľahnúť blaženosti
tvojho bozku

Mal by si byť vyššie
Vezmem ťa vyššie
No neboj sa
Budeš sa musieť len modliť

Tvoje lži sú príťažlivejšie
ako pravda
Láska je všetko, čo chcem
Tvoje lži sú teraz zapísané
v tvojej knihe
Láska je všetko, čo chcem

Tvoje ruky sú nakazené
držia pravdu
Oh, prestaň plakať
Túto stratíš

Mal by si byť vyššie
Vezmem ťa vyššie
Tak sa neboj
Budeš sa musieť len modliť

Tvoje lži sú príťažlivejšie
ako pravda
Láska je všetko, čo chcem
Tvoje lži sú teraz zapísané
v tvojej knihe
Láska je všetko, čo chcem

Mal by si byť vyššie (2x)
Láska (4x)

Autor:

Dave Gahan


Spev:

Dave Gahan

Soft Touch / Raw Nerve
Slow