Text a preklad: Shame

Shame

Do you ever get the feeling
when the guilt begins to hurt?
Seeing all the children
wallowing in dirt
crying out with hunger
crying out in pain
at least the dirt will wash off
when it starts to rain

Soap won’t wash away your shame

Do you ever get the feeling
that something isn’t right?
Seeing your brother’s fist
clenched ready for the fight
soon the fighting turns to weapons
and the weapons turn to wounds
so the doctor’s stitch and stitch
and stitch

Surgery won’t improve your pain
It all seems so stupid
it makes me want to give up
but why should I give up
when it all seems so stupid?

Do you ever get the feeling
that something can’t be done?
To eradicate these problems
and make the people one
Do you ever get that feeling
something like a nagging itch?
And all the while the doctors
stitch and stitch and stitch

Hope alone won’t remove the stains
(for shame)

It all seems so stupid
it makes me want to give up
but why should I give up
when it all seems so stupid?

Hanba

Máš niekedy pocit.
keď vina začne bolieť?
Vidieť všetky deti
ako sa váľajú v špine
ako plačú od hladu
ako kričia od bolesti
aspoň sa špina zmyje
keď začne pršať

Mydlo tvoju hanbu nezmyje

Máš niekedy pocit
že niečo nie je v poriadku?
Keď vidíš päsť svojho brata
zaťatú a pripravenú na boj
čoskoro sa boj zmení na zbrane
a zbrane sa zmenia na rany
a tak lekári šijú a šijú
a šijú

Chirurgia tvoju bolesť nezlepší
Všetko sa to zdá byť také hlúpe
že sa mi chce vzdať
ale prečo by som sa mal vzdať
keď to všetko vyzerá tak hlúpo?

Máš niekedy pocit.
že sa niečo nedá urobiť?
Odstrániť tieto problémy
a urobiť z ľudí jedného
Máš niekedy ten pocit
niečo ako nepríjemné svrbenie?
A po celý čas lekári
šijú a šijú a šijú

Samotná nádej neodstráni škvrny
(pre hanbu)

Všetko sa to zdá také hlúpe
že sa mi chce vzdať
ale prečo by som sa mal vzdať
keď sa to všetko zdá také hlúpe?

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Two Minute Warning
The Landsacape Is Changing