Text a preklad: Shame

Shame

Do you ever get the feeling
when the guilt begins to hurt?
Seeing all the children
wallowing in dirt
crying out with hunger
crying out in pain
at least the dirt will wash off
when it starts to rain

Soap won’t wash away your shame

Do you ever get the feeling
that something isn’t right?
Seeing your brother’s fist
clenched ready for the fight
soon the fighting turns to weapons
and the weapons turn to wounds
so the doctor’s stitch and stitch
and stitch

Surgery won’t improve your pain
It all seems so stupid
it makes me want to give up
but why should I give up
when it all seems so stupid?

Do you ever get the feeling
that something can’t be done?
To eradicate these problems
and make the people one
Do you ever get that feeling
something like a nagging itch?
And all the while the doctors
stitch and stitch and stitch

Hope alone won’t remove the stains
(for shame)

It all seems so stupid
it makes me want to give up
but why should I give up
when it all seems so stupid?

Hanba

Mal si niekedy pocit,
vina ti spytovala svedomie?
Videl deti
válať sa v blate
kričať od hladu,
bolesti
ak možno zaprší
aspoň tá špina sa zmyje

Nie je mydla, čo by zmylo tvoju hanbu

Mal si niekedy pocit,
niečo nie je v poriadku?
Ked vidíš päsť brata
pripravenú k úderu
ibaže úder sa zmení v zbraň
a vyústi k rane
a doktor robí samé stehy
a stehy

Chirurgia ti bolesť nezmierni
Zdá sa to tak hlúpe
núti ma to vzdať sa,
ale prečo by som mal
keď je to také hlúpe?

Mal si niekedy pocit,
niečo sa nedalo urobiť?
Zatratil si tieto problémy
nahádzal ľudí do jedného vreca
Mal si niekedy pocit
otravného svrbenia?
Pokým doktori robili
samé stehy

Dúfaš sám, tú špinu
odstrániš (kvôli hanbe)

Zdá sa to tak hlúpe
núti ma to vzdať sa,
ale prečo by som mal
keď je to také hlúpe?

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Everything Counts
Two Minute Warning