Text a preklad: Secret To The End

Secret To The End

When I look at you
I’m probably the same way too
I got a feeling that it’s coming soon
Could this be the end?

And when I look around this room
It must be something I can do
Can I convince you that it isn’t true?
We’ve come to the end

Oh did I disappoint you?
I wanted to believe it’s true
Oh the book of love
Was not enough to see us through

The problem should’ve been you (should’ve been you)
Should’ve been you (should’ve been you)
Should’ve been you (could’ve been you)
Should’ve been you
If it hadn’t been me
(Could’ve been you, could’ve been you)
Should’ve been you (should’ve been you)
Should’ve been you (could’ve been you)
Should’ve been you
If it hadn’t been me

It seems so obvious to you
You’re feeling what I’m feeling too
The final chapter in the contract expires soon
We’ve come to the end

Thank God I’m not the same as you
You always know exactly what to do
Is who I am, is not for you
We’ve come to the end

Oh did I disappoint you?
I wanted to believe it’s true
Oh the book of love
Was not enough to see us through

The problem should’ve been you (should’ve been you)
Should’ve been you (should’ve been you)
Should’ve been you (could’ve been you)
Should’ve been you
If it hadn’t been me
(Would’ve been you, could’ve been you)
Should’ve been you (should’ve been you)
Should’ve been you (could’ve been you)
Should’ve been you
If it hadn’t been me

(Could’ve been you, could’ve been you)
Should’ve been you (should’ve been you)
Should’ve been you (could’ve been you)
Should’ve been you
If it hadn’t been me
(Could’ve been you, could’ve been you)
If it hadn’t been me
(Could’ve been you, could’ve been you)
If it hadn’t been me
Should’ve been you (should’ve been you)
(Could’ve been you, should’ve been you)
If it hadn’t been me
(Could’ve been you, could’ve been you)
If it hadn’t been me

Tajomstvo až do konca

Keď sa na teba pozriem
pravdepodobne som tiež taká istá
Mám pocit, že to príde čoskoro
Mohol by to byť koniec?

A keď sa rozhliadnem po tejto miestnosti
Musí to byť niečo, čo môžem urobiť
Môžem ťa presvedčiť, že to nie je pravda?
Prišli sme ku koncu

Ach, sklamal som ťa?
Chcel som veriť, že je to pravda
Ach, tá kniha lásky
Nestačila na to, aby nás previedla

Problémom si mala byť ty (mala si byť ty)
Mala si to byť ty (mala si to byť ty)
Mala si to byť ty (mohla si to byť ty)
Mal si to byť ty
Keby som to nebol ja
(Mohol si to byť ty, mohol si to byť ty)
Mala si to byť ty (mala si to byť ty)
Mal si to byť ty (mohol si to byť ty)
Mal si to byť ty
Keby som to nebol ja

Zdá sa ti to také samozrejmé
Cítiš to, čo cítim aj ja
Posledná kapitola zmluvy čoskoro vyprší
Prišli sme ku koncu

Vďaka Bohu, že nie som rovnaká ako ty
Vždy presne vieš, čo máš robiť
Je to, kto som, nie je pre teba
Prišli sme ku koncu

Ach, sklamal som ťa?
Chcel som veriť, že je to pravda
Oh kniha lásky
Nestačila na to, aby nás previedla

Problémom si mala byť ty (mala si byť ty)
Mala si to byť ty (mala si to byť ty)
Mala si to byť ty (mohla si to byť ty)
Mal si to byť ty
Keby som to nebol ja
(Mohol si to byť ty, mohol si to byť ty)
Mal si to byť ty (mal si to byť ty)
Mal si to byť ty (mohol si to byť ty)
Mal si to byť ty
Keby som to nebol ja

(Mohla si to byť ty, mohla si to byť ty)
Mala si to byť ty (mala si to byť ty)
Mal si to byť ty (mohol si to byť ty)
Mal si to byť ty
Keby som to nebol ja
(Mohla si to byť ty, mohla si to byť ty)
Keby som to nebol ja
(Mohla si to byť ty, mohla si to byť ty)
Keby som to nebol ja
Should’ve been you (mal si to byť ty)
(Mohol si to byť ty, mal si to byť ty)
Keby som to nebol ja
(Mohla si to byť ty, mohla si to byť ty)
Keby som to nebol ja

Autor:

Dave Gahan


Spev:

Dave Gahan

Broken
Soft Touch / Raw Nerve