Text a preklad: Scum

Scum

Hey scum, hey scum
What have you ever done for anyone?
Hey scum, hey scum
What are you gonna do when karma comes

A’ calling
And you’re falling
And there’s nowhere left to run
And you’re weeping
And not sleeping
And you’re begging for your gun

Pull the trigger

Hey scum, hey scum
What have you ever done for anyone?
Hey scum, hey scum
What will you do when judgement time has come?

And you’re kneeling
And you’re squealing
And you’re looking for someone
To bear witness
To your goodness
You can’t even find your son

Pull the trigger
Pull the trigger

You wouldn’t even offer up your crumbs

To the dying
And the crying
You’re dead inside, you’re numb
You’re hollow
And shallow
Your empty life is done

Pull the trigger
Pull the trigger
Hey scum, hey scum
Pull the trigger
Hey scum, hey scum
Pull the trigger

Špina

Hej špina, hej špina
Čo si kedy pre koho spravil
Hej špina, hej špina
Čo urobíš, keď sa prihlási karma?

Nariekaš
A padáš
A nie je kam ujsť
A plačeš
A nespíš
A prosíš o svoju zbraň

Potiahni kohútik

Hej špina, hej špina
Čo si kedy pre koho spravil
hej špina, hej špina
Čo spravíš, keď príde čas zúčtovania?

A kľačíš
A bľačíš
A hľadáš niekoho
Kto by svedčil
O tvojej dobrote
No nenachádzaš ani syna

Potiahni kohútik
Potiahni kohútik

Neponúkol by si ani omrvinky zo stola

Umierajúcim
A plačúcim
Vnútri si mrtvy, si otupelý
Si dutý
A plytký
Tvoj prázdny život je na konci

Potiahni kohútik
Potiahni kohútik
Hej, špina, hej, špina
Potiahni kohútik
Hej, špina, hej, špina
Potiahni kohútik

Autor: Martin Gore
Spev: Dave Gahan

The Worst Crime
You Move